Nässjön, vattenvegetation

Senast ändrad: 17 mars 2023

Vattenvegetation i Nässjön

Utbredning och täckningsgrad

Utbredning av under och övervattensvegetation och läget av fast inventeringsområde:

 

Djupfördelning av olika arter i inventeringsområdet:

Artförekomst

Artförekomst vid helsjöinventering, 2006

Kortskottsväxter

 • Styvt Braxengräs Isoetes lacustris
 • Notblomster Lobelia dortmanna
 • Strandpryl Littorella uniflora
 • Strandranunkel Ranunculus reptans

Långskottsväxter

 • Löktåg Juncus bulbosus
 • Rostnate Potamogeton alpinus
 • Hårslinga Myriophyllum alterniflorum
 • Bläddra (vatten-/syd-) Utricularia vulgaris/australis

Flytbladsväxter

 • gul näckros Nuphar lutea
 • vit näckros Nymphaea alba coll.
 • (Flotagräs) Igelknopp Sparganium (gramineum)

Övervattensväxter 

 • Blåsstarr Carex vesicaria
 • Flaskstarr Carex rostrata
 • Vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • Sjöfräken Equisetum fluviatile
 • Vass Phragmites australis
 • Knappsäv Eleocharis palustris
 • Veketåg Juncus effusus
 • Bredkaveldun Typha latifolia
 • Topplösa Lysimachia thyrsiflora
 • Igelknopp Sparganium sp.
 • Pors Myrica gale
 • Blåtåtel Molinia caerulea