Ejgdesjön, vattenvegetation

Senast ändrad: 17 mars 2023

Vattenvegetation i Ejgdesjön

Mer information finns redovisad i Östlund (2005).

Utbredning och täckningsgrad

Utbredning av flytblads- och övervattensvegetation (grönt) och läget av 5 djupprofiler (transekter)

 

Summerad vegetations- utbredning i hela sjön:

 • Area<2m djup/area totalt (%): 19
 • Area strandveg./area totalt (%) 3
 • Area strandveg./area<2m djup (%): 17

Artförekomst

Artförekomst vid helsjöinventering, 1997-07-23

Kortskottsväxter

 • notblomster Lobelia dortmanna
 • strandpryl Littorella uniflora
 • styvt braxengräs Isoetes lacustris
 • vekt braxengräs Isoetes echinospora

Långskottsväxter

 • löktåg Juncus bulbosus
 • hårslinga Myriophyllum alterniflorum
 • rostnate Potamogeton alpinus
 • (trubb)nate Potamogeton sp. (obtusifolius)
 • nate Potamogeton zizii (alpinus-polygonifolius)*
 • bläddra Utricularia (vulgaris/australis)

* Potamogeton zizii är hybriden mellan gräsnate P. gramineus och grovnate och P. lucens

Flytbladsväxter

 • gul näckros Nuphar lutea
 • vit näckros Nymphaea alba coll.

Övervattensväxter

 • flaskstarr Carex rostrata
 • knappsäv Eleocharis palustris
 • (säv) (Scirpus sp.)
 • säv Schoenoplectus lacustris
 • vass Phragmites australis
 • (gyttrad) igelknopp Sparganium sp. (glomeratum)
 • topplösa Lysimachia thyrsiflora