Vattenvegetation i Gyslättasjön

Senast ändrad: 10 september 2020

Vattenvegetation i Gyslättasjön

Mer information finns redovisad i Östlund (2005).

Utbredning och täckningsgrad

Utbredning av flytblads- och övervattensvegetation (grönt) och läget 5 djupprofiler (taxeringslinjer):

Djuputbredning i fem profiler. Diagram.

Summerad vegetationsutbredning i hela sjön:

 • Area<2m djup/area totalt (%): 41
 • Area strandveg./area totalt (%): 45
 • Area strandveg./area<2m djup (%): 84

Artförekomst

Artförekomst vid helsjöinventering, 1997-07-21

Kortskottsväxter

 • notblomster Lobelia dortmanna
 • styvt braxengräs Isoetes lacustris

Långskottsväxter

 • löktåg Juncus bulbosus
 • hårslinga Myriophyllum alterniflorum
 • rostnate Potamogeton alpinus
 • nate Potamogeton sp.
 • bläddra Utricularia (vulgaris/australis)

Flytbladsväxter

 • gul näckros Nuphar lutea
 • vit näckros Nymphaea alba coll.
 • (flotagräs) Sparganium sp. (gramineum)
 • (plattbladig igelknopp) Spartganium sp. (angusifolium)
 • gäddnate Potamogeton natans

Övervattensväxter

 • sjöfräken Equisetum fluviatile
 • flaskstarr Carex rostrata
 • (gyttrad igelknopp) Sparganium sp. (glomeratum)
 • säv Schoenoplectus lacustris
 • vass Phragmites australis
 • vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • topplösa Lysimachia thyrsiflora

Mossor

 • vitmossa Sphagnum sp.