Nedre Särnamannasjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

N. Särnamannasjön har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för N. Särnamannasjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Nedre Särnamannasjön

EU_CD SE683421-133742, län W (Dalarnas län)

Sjönummer 6683421-133742, h.ö.h. 951 m, Flodområde 53, Dalälven

Den första kalkningen genomfördes 1972.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,417
Vattenytans area (km2) 0,417
Vattenvolym (Mm3) 0,727
Volym epilimnion (0-4 m) (%) 100
Maximalt djup (m) 4,3
Medeldjup (m) 1,8
Mediandjup, D50 (m) 1,8
Total strandlinjelängd (km) 3,84
Strandflikighet (%) 166
Total bottenareal (km2) 0,417
Bottenareal i epilimnion (%) 100
Andel av totalvolym i olika djupskikt

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 4,1
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): ca 20
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,3

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Fjällhed Kalfjäll  301.3  79.5
  Vatten  75.2  19.8
  Sankmark normal/svårframkomlig  2.6  0.7
  Total yta / andel klassat  379.1  100

Vattendragslängder

Mindre diken etc: 0.455 km
Bäckar: 0 km
Åar: 0 km
Totalt: 0.455 km