Stora Härsjön, vattenvegetation

Senast ändrad: 10 september 2020

Vattenvegetation i Stora Härsjön

Mer information finns redovisad i Östlund (2005).

Utbredning och täckningsgrad

Utbredning av flytblads- och övervattensvegetation (grönt) och läget av fast inventeringsområde

Summerad vegetationsutbredning i hela sjön

 • Area<2m djup/area totalt: 10 %
 • Area strandveg./area totalt: 4 %
 • Area strandveg./area<2m djup: 35 %

Djupfördelning av olika arter i inventeringsområde 1

Djupfördelning av olika arter i inventeringsområde 2

Artförekomst

Artförekomst vid helsjöinventering, 2003-08-01

Kortskottsväxter

 • notblomster Lobelia dortmanna
 • strandpryl Littorella uniflora
 • strandranunkel Ranunculus reptans
 • styvt braxengräs Isoetes lacustris
 • vekt braxengräs Isoetes echinospora

Långskottsväxter

 • löktåg Juncus bulbosus
 • hårslinga Myriophyllum alterniflorum
 • (gräs)nate Potamogeton sp. (gramineus)
 • slinke Nitella sp. (opaca/flexilis)

Flytbladsväxter

 • gul näckros Nuphar lutea
 • vit näckros Nymphaea alba coll.
 • flotagräs Sparganium gramineum
 • gäddnate Potamogeton natans
 • mannagräs Glyceria fluitans

Övervattensväxter

 • sjöfräken Equisetum fluviatile
 • flaskstarr Carex rostrata
 • trådstarr Carex lasiocarpa
 • vass-starr Carex acuta
 • säv Schoenoplectus lacustris
 • vass Phragmites australis
 • vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • knappsäv Eleocharis palustris
 • topplösa Lysimachia thyrsiflora
 • (stor) igelknopp Sparganium sp. (erectum)
 • ältranunkel Ranunculus flammula
 • svalting Alisma plantago-aquatica
 • kråkklöver Comarum palustre
 • pors Myrica gale