Vattenvegetation i Västra Skälsjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Vattenvegetation i Västra Skälsjön

Mer information finns redovisad i Östlund (2005).

Utbredning och täckningsgrad

Utbredning av flytblads- och övervattensvegetation (grönt) och läget av 3 djupprofiler (linjetaxering)


Summerad vegetationsutbredning i hela sjön

 • Area<2m djup/area totalt (%): 13
 • Area strandveg./area totalt (%): 2
 • Area strandveg./area<2m djup (%): 19

Utbredning av olika arter vid undersökningar 1977, 1980 och 1985 (Eriksson et al. 1988*)

A. övervattens+flytbladsväxter

B. Submersa växter, mossor

*Eriksson, F. 1988. Makrofytvegetation i kalkade sjöar. Information från Sötvattenlaboratoriet Drottningholm, 9:1988.

Artförekomst

Artförekomst vid helsjöinventering, 1996-08-03

Kortskottsväxter

 • notblomster Lobelia dortmanna
 • strandpryl Littorella uniflora
 • styvt braxengräs Isoetes lacustris

Långskottsväxter

 • löktåg Juncus bulbosus

Flytbladsväxter

 • gul näckros Nuphar lutea
 • vit näckros Nymphaea alba coll.
 • (flotagräs) Sparganium (gramineum)

Övervattensväxter

 • starr Carex sp.
 • kråkklöver Comarum palustre
 • sjöfräken Equisetum fluviatile
 • vass Phragmites australis
 • svalting Alisma plantago-aquatica
 • topplösa Lysimachia thyrsiflora

Mossor

 • näckmossa Fontinalis antipyretica † ?
 • vitmossa Sphagnum sp. † ?