Västra Hultasjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

V. Hultasjön har tidigare ingått i mätprogrammet vilande sjöar (har tidigare varit överkalkad), men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för V. Hultasjön:

  • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
  • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
  • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
  • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).
  • Kvicksilver i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
  • Metaller i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
  • Vattenvegetation har inventerats (SLU) och redovisas i Östlund (2005).
  • Temperaturdata i sjön kan fås via förfrågan (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Västra Hultasjön

EU_CD SE624718-141590, län K (Blekinge län)

Västra Hultasjön ingick i delprogrammet "Sjöar med överdosering av kalk". Kalkningen i sjön avslutades år 2010 och sjön överfördes till programmet med sjöar med avslutad kalkning. 

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Area: 7 ha