Lilla Harrie Valskvarn

Senast ändrad: 11 juni 2020
Jörgen Hansson på Lilla Harrie valskvarn maler mjöl.

Medlemmar sedan hösten 2019.

Vad gör Lilla Harrie Valskvarn?

Lilla Harrie Valskvarn har malt mjöl sedan 1509. Vi använder närodlade råvaror från åkrarna kring gården och har en nära relation med bygdens lantbrukare. 500 års erfarenhet är inbakad i mjölet

Varför gick ni med i SLU Partnerskap Alnarp?

Lilla Harrie Valskvarn har sitt ursprung i det svenska jordbruket. Det är där vi kommer ifrån. Vi tror på ett hållbart jordbruk i harmoni med naturen och har en nära relation med bygdens lantbrukare. Många har levererat i generationer och ligger bara några mil från kvarnen. Det gör att transporterna blir korta och miljövänliga. Hög kvalitet är vårt signum och för att nå dit ställer vi också höga krav på våra odlare. Det gör att vi har kontroll på spannmålet vi köper in. Ett bra bröd börjar med rena, friska råvaror.

Vi har upplevt de senaste åren att forskning kring hållbara sorter med bra bakegenskaper som klarar vårt klimat inte varit i fokus. Med SLU Partnerskap Alnarp har vi lyft frågan till en högre nivå. Att samla kompetens i ett forum ger en win-win för både lantbruket, industrin och forskningen.

Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

Vetesorter som levererar bra bakegenskaper med mindre miljöpåverkan. 

Relaterade sidor: