Lovang Lantbrukskonsult AB

Senast ändrad: 14 oktober 2019

Medlemmar sedan 2007.

1. Vad är Lovangs Lantbrukskonsult AB?

Lovang Lantbrukskonsult AB arbetar med rådgivning inom växtodling, miljö och produktionsekonomi i Östergötland och närliggande län.

2. Varför gick ni med i Partnerskap Alnarp?

Vi är med i Partnerskap Alnarp eftersom vi tycker att detta upplägg kring samverkan och kunskapsförmedling i branschen är bra och viktigt.

3. Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

Svensk lantbruk har fantastiska förutsättningar att leverera säkra och miljövänligt producerade livsmedel. Men för att förverkliga livsmedelsstrategin krävs att alla aktörer i samhället, d.v.s primärproducenter, förädlare, lärosäten, myndigheter m.fl. gemensamt har samma målbild om att vi tillsammans ska medverka till att öka den svenska livsmedelsproduktionen. För att livsmedelsstrategins mål om ökad produktion ska skapa ökad lönsamhet i sektorn krävs dock en ökad kommunicering om svenska mervärden i Sverige och på exportmarknader, vilket också måste samordnas av sektorns alla aktörer, där även staten bör vara delaktig för att främja exporten.   

Relaterade sidor: