Skogssällskapet

Senast ändrad: 17 oktober 2018
Harald Josephsson, Skogssällskapet

Lär känna Partnerskap Alnarps medlemmar! Under hösten kommer vi att be både nya medlemmar och medlemmar som varit med oss sen start, att svara på "3 snabba frågor". Först ut är:

Skogssällskapet  (nya medlemmar sedan våren 2018)

 

  1. Vad är Skogssällskapet?
    Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vårt förvaltningsbolag hjälper kunder att sköta skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Avkastningen återinvesteras i kunskapsutveckling – varje år anslås ca 15 miljoner kronor till forskning om skogshushållning och naturvård. Stiftelsen bedriver också opinionsbildning för att bredda och fördjupa samhällsdebatten kring skog och skogsbruk.

  2. Varför gick ni med i Partnerskap Alnarp?
    Det är ett intressant nätverk för oss att vara med i och där vi genom samverkan med andra kan få intressanta frågeställningar beforskade till en rimlig kostnad, och där vi upplever att vi har stor möjlighet att själva påverka vilka projekt som drivs.

  3. Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?
    Vi är intresserade av skogsskötsel i allmänhet. Det projekt som är på gång kring hyggesfria skötselmetoder och tätortsnära skötsel är högintressant för oss som förvaltar mycket mark i tätortsnära lägen, bland annat åt många av Sveriges kommuner.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04