Ansökningar till seminarier och examensarbete

Senast ändrad: 02 april 2024
Möta nya människor på mässa

Vill du arrangera en aktivitet på tema jordbruk, trädgård eller skog? Eller behöver du stöd för att genomföra ditt examensarbete? Då kan du söka finansiering från SLU Partnerskap Alnarp. Ansökningarna behandlas löpande.

Vem kan söka? 

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) kan söka maximalt 50000 kr till seminarier, workshops, exkursioner eller liknande mötesplatser.  Ansökningar kan göras i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners.

För examensarbete kan handledare söka maximalt 30000 kr. Studenten kan själv ansöka om belopp under 10000 kr. Läs mer om finansiering av examensarbeten här. 

När kan man söka? 

Det går att söka löpande under året. Ansökningarna behandlas i SLU Partnerskap Alnarps arbetsutskott, (AU), ca 10 gånger/år.

Hur går det till att söka? 

Fyll i formuläret och spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret. 

Meddela oss på partnerskapalnarp@slu.se

Slutrapportering av seminarier och workshops

Slutrapport består av projektsammanfattning, inbjudan/program, eventuell dokumentation/ länk till dokumentation samt en signerad ekonomisk rapport (eduSign av ekonom) Detta skickas till partnerskapalnarp@slu.se. 

I information om aktiviteten ska SLU Partnerskap Alnarp som finansiär nämnas.  

Slutrapportering av examensarbete

Examensarbete redovisas genom ekonomisk redovisning samt att länken till examensarbetet i SLU:s publiceringsplattform Epsilon skickas till partnerskapalnarp@slu.se.

I publicerat arbete ska SLU Partnerskap Alnarp som finansiär nämnas.  


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73