Ansökningar till seminarier och examensarbete

Senast ändrad: 16 augusti 2023
Möta nya människor på mässa

Vill du arrangera en aktivitet på tema jordbruk, trädgård eller skog? Eller behöver du stöd för att genomföra ditt examensarbete? Då kan du söka finansiering från SLU Partnerskap Alnarp. Ansökningarna behandlas löpande.

Vem kan söka? 

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) kan söka maximalt 50000 kr till seminarier, workshops och examensarbeten. Ansökningar kan göras i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners. 

När kan man söka? 

Det går att söka löpande under året. Ansökningarna behandlas i SLU Partnerskap Alnarps arbetsutskott, (AU), ca 10 gånger/år.

Hur går det till att söka? 

Fyll i formuläret och spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret. 

Meddela oss på partnerskapalnarp@slu.se

Slutrapportering av seminarier och workshops

Slutrapport består av projektsammanfattning, inbjudan/program, eventuell dokumentation/ länk till dokumentation samt en signerad ekonomisk rapport (eduSign av ekonom) Detta skickas till partnerskapalnarp@slu.se. 

I information om aktiviteten ska SLU Partnerskap Alnarp som finansiär nämnas.  

Slutrapportering av examensarbete

Slutrapporten består av projektsammanfattning samt examensarbetet och ekonomisk redovisning.

Skicka länken till examensarbetet i SLU:s publiceringsplattform Epsilons arkiv för studentarbeten en signerad ekonomisk rapport (eduSign av ekonom) till partnerskapalnarp@slu.se.

I publicerat arbete ska SLU Partnerskap Alnarp som finansiär nämnas.  


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73