Mer om examensarbeten

Senast ändrad: 02 april 2024

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter med handledare och examinator vid SLU i Alnarp. Examensarbetet ska vara av nytta för den gröna sektorn och partnerskapets medlemmar. Samarbete med en partner premieras.

För examensarbete kan handledare söka maximalt 30000 kr. Studenten kan själv ansöka om belopp under 10000 kr. Medel kan sökas för kostnader som uppkommer i samband med examensarbetet, exempelvis försök, analyser eller resor. Ansökan kan lämnas när som helst under året. Läs mer om ansökan av medel.

Vad ska ansökan innehålla?

  • En beskrivning av examensarbetet, dess syfte, genomförande och förväntade resultat.
  • Information om vem som är handledare och student. Är studenten den som söker behöver överenskommelse med handledaren bifogas ansökan.
  • Tänk på att motivera dina kostnader - det ska vara tydligt varför kostnaden uppstår och hur den är framräknad.

Redovisa kostnader

Ekonomisk redovisning sker i slutet av projektet. Tänk på att spara verifikationer så som kvitton, underlag för körersättning med mera, som ska lämnas in för utbetalning av medel.

När arbetet publicerats på SLU:s publiceringsplattform Epsilon ska länken skickas till partnerskapalnarp@slu.se.

I publicerat arbete ska SLU Partnerskap Alnarp som nämnas som finansiär.  

Examensarbeten 2023

Adu, Olamide Michael, 2023. Estimation of Site-Specific Biomass and Leaf Area Index in a Young Scots pine Stand in Southern Sweden. 

Bergquist, Lilja, 2023. Användning av biokol vid odling av ostronskivling. 

Breza, Wiktoria, 2023.  The effect of heat and UVC treatments on seed germination and seed-borne fungi of Pinus sylvestris, Pinus contorta and Pseudotsuga menziesii used in Swedish nurseries

Romans, Edvards, 2023. Growth of Silver birch (Betula pendula) & Downy birch (Betula pubescens) established in four different initial densities on one site in central Sweden. 

Nowak, Julia, 2023. Day or night? Testing thermal imaging technology for estimating ungulate population densities in southern Sweden.

Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion.

 Hagbard, Louise, 2022. Biochar and Hemp as Peat Substituents in Horticultural Substrates and Their Effects on Presence of Microbiota.  

Andreasson, Isabell and Holmqvist, Måns, 2022. Växtodling i kombination med solelproduktion. 

Adekunle, Hammed Abiola, 2023. Long-Term Results of a Field Experiment in Conifer Mixed Regenerations

Post, Laurens, 2023. Plant performance in controlled environment agriculture, the effect of different ebb and flow irrigation intervals on Brassica oleracea and Lactuca sativa. 

Gustafsson, Jonas and Olsson, Fredrik, 2023. Stubbhöjdens betydelse för det mekaniska spillet vid vallskörd. 

Adekunle, Hammed Abiola, 2023. Long-Term Results of a Field Experiment in Conifer Mixed Regenerations. 

Post, Laurens, 2023. Plant performance in controlled environment agriculture, the effect of different ebb and flow irrigation intervals on Brassica oleracea and Lactuca sativa. 

Examensarbeten 2022

Adjei, Linda,2022.Synergies of nutrient fractions for fertilization in agriculture. 

Axel Tullgren & Elias Hüllert Åkesson, 2022. Industriäppelproduktion – Nya metoder för att effektivisera svensk odling.

Binti Hanifah, Nurul Atilia Shafienaz, 2022. Exploring growth promoting activity of rhizobacteria : insights into the molecular mechanisms underlying PGPR-plant interactions.

Faxhag Raymond, Glenn, 2022. Skador på kultur- och fornlämningar i samband med föryngringsavverkning : med fokus på oregistrerade lämningar. 

Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin, 2022. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan. 

Hagbard, Louise, 2022. Biochar and Hemp as Peat Substituents in Horticultural Substrates and Their Effects on Presence of Microbiota. 

Johansson, Karin and Molund, Mathilda, 2022. Tidiga resultat från ett föryngringsförsök med stora inverser - för ökad överlevnad och minskad viltbetning

Joy Hill, 2022. Wool you look at that? - Sheep wool pellets as fertilizer in container-grown crops with short cultivation time.

Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. 

Nilsson, Malin, 2022. Biochar and hemp as peat substitutes in organic growing media : effects on nutrient availability and nutrient uptake. 

Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion. 

Noyce, Carl, 2022. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations.

Stephan, Ludwig Peter, 2022. Microbial Carbonisation and its potential for on-farm composting : exploring reductive composting as an approach for regenerative agriculture

Zettergren, Patrik, 2022. Nordic sea vegetables as a future edible crop : is it sustainable and safe?

Tidigare genomförda examensarbeten

Jenny Olofsson, 2021. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden – i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor 

Arnér, Jenny, 2021. Searching for a sensory vocabulary for Swedish vegetables : an exploratory study of the flavour and aroma characteristics of carrot, cabbage and onion

Bergkvist, John (2021) Growth and timber quality evaluation of 33 European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from a site in Southern Sweden.

Omer Hafeez Malik (2020) Urban Farming: Production comparison of Basil and Oak Leaf lettuce in two hydroponic growing systems.

Weimers, Kristina, 2020. Nutrient dynamics in pak choi cultivation fertilized with biogas digestate – effects of non-nutrient digestate elements and amendment with mineral nutrients.

Arlauskas, Mikas, 2020.Differences in aluminum tolerance of populus genotypes : development of methodology for identification of poplar genotypes suitable for acidic forest land.

Isaksson, Joakim, Conservation Management in Riparian Zones 

Joubin Mirza,Nitrogen and Phosphorus Analysis in Field Cultivation of Pak choi

Pernilla Jansson EdströmerStrukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor 

Ewa Zuzanna JastrzebskaPoplar for biodiversity?

Josefine LundbladEstimation of flowering potential and growth pattern on everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Favori 

Kristjan TällAccuracy of mobile forest inventory application KatamTM Forest : evaluation of accuracy in different forest types and comparison to conventional inventory methods

Erik Kügler, Screening assays for assessing resistance of European larch to larch canker disease 

Madeleine NilssonSockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet 

Annonsera i karriärportalen

Söker du efter en SLU-student till ett examensarbete, en praktikplats eller ett jobb? Välkommen att lägga upp annonsen direkt i SLUs egen Karriär- och stipendieportal.

Du laddar själv upp information om uppdraget på sidan Annonsera i karriärportalen. Observera att det kan ta några dagar innan annonsen syns i portalen.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53