Sveriges lantbruksuniversitet

Plattform växtskydd vid SLU

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Uppsala.jpg

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Lantbruk – skog – trädgård

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18.

Anmälan är öppen!