Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Plattform växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd

Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter, samt att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Loading…