Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

SLU-internal workshop: Plant protection at SLU - ideas for the future

9- 10 September 2019, Nässjö

Which are the key challenges for future plant protection? How should we at SLU best continue working together and with society to solve these?

Loading…