En skärmflygare högt över land och berg. Foto.
17 sep

Sal L, Campus Ultuna, Uppsala

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus

evenemang | seminarier, workshops |
Rött trähus vid en damm. Foto.

Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och utbildning vid SLU. Under förmiddagen presenterar de tematiska grupperna från Interdisciplinary Adademy 2023–2024 sina projekt och erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning.

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning med målet att öka kunskapen om tvärvetenskapligt arbetssätt inom hela SLU. Kärnan i IDA är tvärvetenskapliga forskargrupper som under åtta månaders tid får möjlighet att avsätta tjugo procent av sin tjänst för att tillsammans och i en inspirerande miljö utveckla sin förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. 

Den andra omgången av IDA startade hösten 2023 och den 17 september presenterar de två temagrupperna sina respektive projekt och erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning. Detta sker i samband men en heldag om tvärvetenskapens roll inom forskning och utbildning vid SLU.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2024-09-17 09:00 - 12:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L, Campus Ultuna
Arrangör: SLU Future Food