Vad innebär One Health - en hälsa?

Senast ändrad: 02 april 2024

Djur och människor delar samma livsmiljöer och vi påverkas av varandras hälsa och av hur vår miljö mår. I den här 3-minutersfilmen försöker vi förklara hur allt hänger ihop, det så kallade One Health-konceptet (tillvägagångssättet).

För att lösa de komplexa utmaningar vi står inför krävs ett systemperspektiv och en helhetssyn, en ansats vi kallar One Health. Det behövs forskare från olika områden som samarbetar och bidrar med kunskap. Och det behövs modiga beslutsfattare som agerar – och har en långsiktig agenda.

 

One Health film - svenska

Vi förklarar One Health konceptet och hur djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa hänger ihop i denna 3-minutersfilm som finns på både svenska och engelska.

One Health film - engelska