Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan och nätverk

Genom att stödja samverkan mellan SLU:s forskare, andra universitet, myndigheter och privata aktörer, nationellt och internationellt, bidrar SLU Future One Health till att omvandla universitetets forskning till nytta för samhället. Vi kan ge stöd på olika sätt. Här kan du läsa mer om hur du kan samarbeta med oss.

Mötespunkter för samverkan

SLU Future One Health skapar kontaktytor för dialog, samarbeten och utbyte av erfarenheter. Här kan du ta del av aktuella evenemang och genomförda aktiviteter.

Fyra kvinnor står och pratar runt en bord. Foto.

Nätverk inom One Health-området

SLU Future One Health stödjer och samarbetar med ett flertal nätverk inom One Health-området. Här hittar du länkar till nätverkens hemsidor.

Spelpjäser i olika färger. Foto.

Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar

SLU:s fyra framtidsplattformar integrerar olika vetenskapsområden och ökar samverkan mellan forskarna och olika samhällsintressen.

Mer om samverkan vid SLU

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. Här kan du läsa mer om andra samverkanssatsningar vid SLU.

Blåa blommor i skogen med solen som skiner igenom. Foto.

Vi underlättar samverkan

Ett av SLU Future One Healths uppdrag är att underlätta samverkan mellan SLU och näringsliv, myndigheter och organisationer, liksom mellan forskare internt såväl som externt. Vi stimulerar och stödjer samarbeten mellan forskargrupper och bidrar till nya tvärvetenskapliga projekt inom One Health, bland annat genom att skapa mötesplatser och genom att ge bidrag till pilotprojekt och större tvärvetenskapliga forskningsansökningar.

Publicerad: 19 april 2023 - Sidansvarig: futureonehealth@slu.se
Loading…