SLU Future One Health:s styrgrupp

Senast ändrad: 17 februari 2022

Styrgruppen för SLU Future One Health utses av dekanen för VH-fakulteten. Dess sammansättning består av ledamöter från SLU:s fyra fakulteter. Styrgruppen är tillsatt för mandatperioden 2021-2024, med möjlighet till förlängning.

Styrgruppen ska tillstyrka av programchefen föreslagen långsiktig strategisk verksamhetsplan samt årlig budget och verksamhetsplan, och ska i övrigt följa och stödja den löpande verksamheten.

Medlemmar i styrgruppen

Nils Fall, ordförande
Prefekt, Institutionen för kliniska vetenskaper, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskapvetenskap (VH)

Dirk-Jan De Koning, ledamot
Prodekan, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskapvetenskap (VH)

Göran Ericsson, ledamot
Dekan, fakulteten för skogsvetenskap (S)

Christina Lunner Kolstrup, ledamot
Dekan, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Nina Lind, ledamot
Forskare, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Linda Marie Hannius, ledamot
Doktorandrepresentant