One Health vid SLU

Senast ändrad: 11 januari 2022
Folderns framsida

SLU Future One Health har sammanställt en folder om One Health-forskningen vid SLU. Foldern visar ett axplock av SLU:s aktiviteter och bredd inom området One Health. Det finns drygt 150 forskare vid ett 20-tal institutioner inom området vid SLU. One Health-forskningen vid SLU kan delas in i tio övergripande kategorier som presenteras i foldern.