Barns kontakt med djur i vardagen

Senast ändrad: 08 mars 2023
En liten pojke böjer sig ner för att titta på en nyckelpiga på marken. Foto.

Barn och ungdomars möjligheter till kontakt med djur i vardagslivet är sparsamt belyst i forskningen. Denna tvärfackliga forskningsbaserade syntes syftar till att inventera och analysera den litteratur som finns om barns djurmöten för att skapa utgångspunkt för forskning och utvecklingsarbete. Rapporten ingår i SLU Future One Health Reports, nr 1.

 

Detta arbete har skett mot bakgrund av en pågående urbanisering och förtätning av våra livsmiljöer som förändrar förutsättningarna för barns naturkontakt. Studien resulterade i en översikt som inkluderar fyra olika domäner av forskning:

  1. Djurkontakt i barns vardag.
  2. Barns möten med djurparksdjur.
  3. Barns djurmöten i ett livsloppsperspektiv.
  4. Djurunderstödda insatser för barn.

Materialet visar att det finns många potentiella värden förknippade med barnens möten med mer eller mindre vilda och tama djur i vardagen, möten som får betydelse för deras lek, lärande, och utveckling i ett livsloppsperspektiv. Å andra sidan pekar litteraturen internationellt också ut en problematik i barns relationer till den vilda faunan som rör frågor om rädslor, risker och bevarandefrågor. Författarna föreslår ett perspektiv där barns behov av relationer till djur i sin vardag bildar utgångspunkt för samhällsplaneringen, men betonar samtidigt vikten av att även beakta djurens välfärd och villkoren för en hållbar utveckling i stort.

/Trevlig läsning!