Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur

Senast ändrad: 22 februari 2023

Rapporten "Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur – en systematisk litteraturöversikt" ger en sammanfattning av den vetenskaplig dokumentation som finns för olika KAVM-metoder. Den ger därmed en översikt som hittills har saknats inom området. Dessutom får läsaren en uppfattning kring omfattningen av metodernas vetenskapliga underlag och detaljerad information om kunskapsläget. Rapporten ingår i SLU Future One Healths rapportserie, nr 2.

 

Rapporten är en systematisk litteraturgenomgång av komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) med fokus på metodernas vetenskapliga kvalitet gällande effekt på djurslagen häst, hund och katt. Akupunktur, elektroterapi, ljusterapi och mjukdelsbehandling är några av de behandlingsmetoder som ingår i studien. Studien baseras på drygt 16 000 artiklar, publicerade mellan åren 1980-2020. Rapporten syftar till att höja kunskapsnivån bland djurhälsopersonal, terapeuter, djurägare, försäkringsbolag och myndigheter.

Litteraturgenomgången har mynnat ut i en översikt av en rad metoder (inom grupperna akupunktur, elektroterapi, ljusterapi, mjukdelsbehandling, mobiliserings- och manipulationsmetoder, samt ”övriga metoder”) med fokus på metodernas kliniska effekt. Flera av dessa metoder ingår även inom humansjukvården.

/Trevlig läsning!