Samverka med oss

Senast ändrad: 13 oktober 2023
Ett team som har satt ihop sina händer. Foto.

Vår målsättning är att omvandla universitetets kunskap till nytta för samhället och fungera som en brygga mellan akademi och olika aktörer i samhället, liksom mellan forskare internt såväl som externt. Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av tvärvetenskap och vill initiera forskning inom One Health-området.

En mötesplats för One Health

Se oss som SLU:s One Health ingång - en mötesplats för One Health-området. Vi kan bland annat hjälpa till med att

  • förmedla kontakter, exempelvis om du behöver komma i kontakt med SLU:s kompetens för att uppnå synergieffekter i ett forskningsprojekt
  • ge såddpengar ifall du är intresserad av att skriva en forskningsansökan inom ett område, kanske tillsammans med andra, i syfte att stimulera tvärvetenskaplig forskning
  • samarrangera en aktivitet med oss, under förutsättning att det bidrar till att uppfylla vårt uppdrag.