Hoppa till huvudinnehåll

Tätortsnära skog

Tätortsnära skogar och stadsträd bidrar till att göra städer socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I detta tvärvetenskapliga forskningsfält möts de två plattformarna SLU Urban Futures och Future Forests för att tillsammans identifiera områden i behov av mer tvärvetenskaplig forskning och samverkan.

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Torgny Lind från Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU berättar om samverkansprojektet ”Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog” i Sundsvall där kommunen i samarbete med SLU undersökte olika scenarier för framtida skötsel av stadens skog.

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19

Dr. Martinez-Cruz, från Institutionen för skogsekonomi i Umeå ger oss en inblick i förvaltning av urbana grönområden i Latinamerika och hur de har hanterat utmaningarna kring social distansering.

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

Anders Lindhagen, från institutionen för Skogsekonomi vid SLU ger oss ett historiskt perspektiv på den forskning som utfördes i Sverige för 20-30 år sedan inom stadsnära skogar och urban grön infrastruktur och vad har vi lärt oss och kan lära oss av det.

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Purabi Bose, universitetslektor vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp, berättande om den snabba urbaniseringen i Indien och hur den påverkar skogsområdet Mumbais Aarey.

Träd utanför skogsområden och hur de bidrar till att binda in kol

Att kartlägga träd utanför större skogsområden och beräkna hur de bidrar till att binda in kol - det var temat för webbinariet den 27 april 2022 som leddes av forskaren Cat Scott från Universitetet i Leeds.

Tätortsnära skogar för välfärdssamhället

Vilken roll har tätortsnära skogar spelat i planeringen av rekreationsområden i Sverige under 1960-talet fram till idag? Den 17 mars 2022 fick vi höra om Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala, presentera sin forskning om Välfärdens landskap och den täta staden.

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Den 17 november 2021 berättade Alec Foster, forskarassistent vid Illinois State University, om en ny form av medborgarforskning: Volunteered geographic information (VGI), som utropats som en lovande källa till data för stadsplanering och policyskapande.

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv

Den 20 oktober 2021 bjöd vi in Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef hos Skogssällskapet och Marcus Hedblom, professor vid SLU. Vi fokuserade på olika planeringsperspektiv inom tätortsnära skogsbruk. Hur skiljer sig en skötselplan för tätortsnära skog mot annan förvaltning?

What are urban forests?

Den 29 sept 2021 inledde professor Cecil Konijnendijk från Nature Based Solutions Institute en webbinarieserie om urbana skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests. Konijnendijk har arbetat med grönytor och träd i urbana miljöer i över 25 år och gav en god överblick av det komplexa, relativt nya forskningsområdet tätortsnära skogsbruk.

Publicerad: 17 januari 2024 - Sidansvarig: henrik.j.persson@slu.se
Loading…