Djurs anpassning för att överleva i antropocen

Senast ändrad: 10 maj 2019

Världen förändras snabbt. Vissa djur anpassar sig och kan till och med frodas i människans närhet medan andra arter minskar och står inför utrotning. Dr Kays presenterar sin forskning där han använder djurspårning och kamerafällor för att studera hur djuren anpassar sig till urbana miljöer. Studien presenterar överraskande, evolutionära framgångshistorier.

Den 26 april arrangerade Tim Hofmeester, postdoktor på institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU ett SLU Urban Talk med Dr. Roland Kays från North Carolina State University.

Dr. Roland Kays är chef på Biodiversity lab vid North Carolina Museum of Natural Science och professor inom Fisheries, Wildlife & Conservation Program vid North Carolina State University. Roland har en bred bakgrund inom däggdjursekologi, evolutionsforskning samt bevarande och har publicerat artiklar om sengångarens sömnmönster, fruktätande karnivorer, fiskmårdar som lever i träd och olinguitos som uppträder inkognito.

Du kan se föreläsningen inspelat i efterhand på:  Se inspelad version

Fakta:

Datum: 26 april 2019

Keynote speaker: Dr. Roland Kays, North Carolina State University, USA

Plats: SLU Umeå

Relaterade sidor:


Kontaktinformation