Lab Stories

Senast ändrad: 10 november 2022

'Lab stories' är en serie porträtt skapade av plattformen SLU Urban Futures under 2018-2020. Serien lyfter fram ett antal 'levande urbana laboratorier', där SLU-forskare och anställda vid universitetet har haft en betydande roll.

Lab story: Alnarps Landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar experimentell urban skog, planterad av SLU-forskare, lärare, studenter och skogsbrukare, konstnärer och intresserade lekmän under de senaste 30 åren. SLU Urban Futures träffade Björn Wiström och Erik Svensson för att höra mer.

Lab Story: Augustenborg

Ekostaden Augustenborg är ett pionjärexempel på hur en befintlig, äldre stadsdel kan genomgå en hållbarhetsomställning. SLU Urban Futures träffade forskaren Tobias Emilsson för att höra mer om SLU:s roll i Vinnova-projektet "Testbed for Green-Blue Urban Solutions" och Augustenborgs gröna tak.

Lab story: Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Rehabiliteringsträdgården i Alnarp är ett av SLU:s Living Labs och en arena som välkomnar multi- och tvärvetenskaplig forskning och samarbeten. SLU Urban Futures träffade Anna María Pálsdóttir och Vanessa Mårtensson.

Lab Story: Green Innovation Park Uppsala

I Green Innovation Park möts människor, akademi och företag för att skapa innovationer för en hållbar framtid. Bakom satsningen står SLU och Akademiska Hus. SLU Urban Futures träffade Sara Brännström och Daniel Bergqvist för att höra mer om detta 'living lab' i campusmiljö.

Relaterade sidor: