Uppdrag, mission och vision

Senast ändrad: 08 juli 2021
Från Pixlapiren i Helsingborg.

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.

Uppdrag

SLU Urban Futures tematiska fokus omfattar rumsliga och socioekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad-land och stad-omland.

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle syftar verksamheten till att:

- genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar som är viktiga för det globala samhället;

- genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida problem;

- genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

Mission

SLU Urban Futures mission är att inspirera och stödja SLU:s fakulteter (forskare-lärare) i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Vision

Den övergripande visionen för SLU Urban Futures är att etablera SLU som mer urbant profilerat än någonsin.