CV-sida

Emma Holmström

Emma Holmström
Lektor och docent i skogsskötsel

Presentation

Programchef plattformen Future Forests

Min blogg med forskningsresultat: Skogsskötselbloggen

Sidor som presenterar en del av vår forskning: 

Fakta skog om Blandskog

Omföring till hyggesfritt


Naturvårdande skötsel

Barrblandskogen

Ämnen som intresserar mig och som jag forskar i:

Nya funktioner för ståndortsindex och bonitet
Etablering och skötsel av blandskog
Naturlig föryngring av björk
Betets påverkan på föryngring av lövträd i skogslandskapet
GIS baserade verktyg som kan användas i skötsel och och planering

För mer information, se även den engelska versionen av hemsidan (byt språk uppe till höger på SLU-sidan)

Undervisning

Jag är kursledare för kurserna

Sustainable Forest Management – Analysis and Adaptations, SV0060
som är en del av masterutbildningen Euroforester.

GIS in forest and landscape, SV0014
som är en del av kandidatutbildningen Forest and landscape. Kursen kan också läsas självständigt och på distans.

Klicka på schema-knappen på sidan så kan du läsa mer

Samverkan

Jag är medverkande forskare i Kompetenscentret TREES FOR ME, med fokus på snabbväxande lövträd, för mig är särskilt de två inhemska trädslagen asp och björk intressanta.

Jag är med och verkar i  FRAS, som är ett forskningsprogram i samverkan med LNU, Skogforsk och skogssektorn. I FRAS finns nu 6 doktorander med inriktning på hela skötselkedjan från föryngring till slutavverkning. Läs mer på hemsidan länk 

Tidigare var jag koordinator för forskarskolan BECFOR 

Bakgrund

Jag har tidigare jobbat som forskningsassistent på institutionen, från och till under åren 2007-2011. Därefter doktorerade jag i skogshushållning.

Varför blev jag jägmästare? Det var tack vare en finurlig skogsentomolog, ni ser honom här i en alldeles fantastisk film om Aspen.

Handledning

Jag är huvudhandledare för
Felicia  Dahlgren  Lidman
Delphine Lariviere
Amanda de Castro Segtowich
Therése Strömvall Nyberg
Emily Delin
Babatunde Ola Dosumu

 

Jag har också haft förmånen att få vara med och handleda några andra doktorander:
Lisa Petersson disputerade januari 2020
Magnus Persson   disputerade november 2022
Alex  Appiah  Mensah disputerade maj 2022

 

Examensarbeten
Jag handlägger några examensarbeten per år, särskilt i ämnen som gäller föryngring, blandskog och skötsel med generell hänsyn i fokus. 

 

Publikationer i urval

See publikationer med länkar längst ner.

 

Jag har också gett några intervjuer och seminarier i mer populärvetenskapliga sammanhang, här några exempel från senaste åren:

Formas tidning Extrakt 2023 

Skogens värden, seminarium 2023

Skogens värden, antologi från Mittuniversitetet 2022 

Forskning och Framsteg 2021 

Artikel Släpp fram björkarna i granskogen, tidningen Skogen 8 2020

Artikel Sikta på målet när du gallrar, Skogseko, nr 2020

Värt att veta, Umeå seminarium om blandskog, januari 2019
https://youtu.be/-y4FWNPb-Ps


Publikationslista: