CV-sida

Emma Holmström

Emma Holmström
Lektor och docent i skogsskötsel Programchef plattformen Future Forests Koordinator för forskarskolan BECFOR Verksam i SLU plattformen för odlingssystem

Presentation

Ämnen som intresserar mig och som jag forskar i:

Nya funktioner för ståndortsindex och bonitet
Etablering och skötsel av blandskog
Naturlig föryngring av björk
Betets påverkan på föryngring av lövträd i skogslandskapet
GIS baserade verktyg som kan användas i skötsel och och planering

För mer information, se även den engelska versionen av hemsidan (byt språk uppe till höger på SLU-sidan)

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Sustainable forestry in southern Sweden, som är en del av masterutbildningen Euroforester. Jag undervisar också i skogsskötsel och GIS på några av de andra kurserna som vi har i Alnarp.  

 

Samverkan

Jag är med och verkar i  FRAS, som är ett forskningsprogram i samverkan med LNU, Skogforsk och skogssektorn. I FRAS finns nu 6 doktorander med inriktning på hela skötselkedjan från föryngring till slutavverkning. Läs mer på hemsidan länk

Bakgrund

Jag har tidigare jobbat som forskningsassistent på institutionen, från och till under åren 2007-2011. Därefter doktorerade jag i skogshushållning.

Varför blev jag jägmästare? Det var tack vare en finurlig skogsentomolog, ni ser honom här i en alldeles fantastisk film om Aspen.

Handledning

Examensarbeten
Jag handlägger några examensarbeten per år, särskilt i ämnen som gäller föryngring, blandskog och skötsel med generell hänsyn i fokus. Några färdiga exjobb är till exempel:

Joakim Isaksson. Conservation Management in Riparian Zones : a follow up of the Nissan water management agreement. https://stud.epsilon.slu.se/17098/1/isaksson_j_210720.pdf 

Kristjan Täll. Accuracy of mobile forest inventory application KatamTM Forest : evaluation of accuracy in different forest types and comparison to conventional inventory methods. https://stud.epsilon.slu.se/15936/7/tall_k_200824.pdf

Teresa López-Andújar Fustel. Phenotypic differences between plus-tree progenies of Sitka spruce (Picea sitchensis) and a comparison with Norway spruce (Picea abies). https://stud.epsilon.slu.se/14951/1/fustel_t_190826.pdf

Kristian Tufvesson. Comparison of annual response to weather for Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris).https://stud.epsilon.slu.se/13957/

Fredrik Hörnsten. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures. https://stud.epsilon.slu.se/13950/

Doktorander
Jag har också förmånen att få vara handledare till några doktorander:
Lisa Petersson disputerade januari 2020
Delphine Lariviere
Magnus Persson
Alex  Appiah  Mensah 

Huvudhandledare till
Felicia  Dahlgren  Lidman
Amanda de Castro Segtowich
Therése Strömvall Nyberg
Emily Delin

 

 

Publikationer i urval

Dahlgren Lidman, F., Holmström, E., Lundmark, T., & Fahlvik, N. (2021). Management of spontaneously regenerated mixed stands of birch and Norway spruce in Sweden (Vol. 55). https://doi.org/doi:10.14214/sf.10485 

Siipilehto, J., Allen, M., Nilsson, U., Brunner, A., Huuskonen, S., Haikarainen, S., . . . Hynynen, J. (2020). Stand-level mortality models for Nordic boreal forests. 54(5). doi:doi:10.14214/sf.10414 

Lariviere, D., Holmström, E., Brunet, J., & Weslien, J. (2021). Release of retained oaks in Norway spruce plantations. A 10-year perspective on oak vitality, spruce wood production and ground vegetation. Forest Ecology and Management, 480, 118670. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118670

Appiah Mensah, A., Holmström, E., Petersson, H., Nyström, K., Mason, E. G., & Nilsson, U. (2021). The millennium shift: Investigating the relationship between environment and growth trends of Norway spruce and Scots pine in northern Europe. Forest Ecology and Management, 481, 118727. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118727

Appiah Mensah, A., Petersson, H., Saarela, S., Goude, M., & Holmström, E. (2020). Using heterogeneity indices to adjust basal area – Leaf area index relationship in managed coniferous stands. Forest Ecology and Management, 458, 117699. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117699

Felton, A. M., Holmström, E., Malmsten, J., Felton, A., Cromsigt, J. P. G. M., Edenius, L., . . . Wam, H. K. (2020). Varied diets, including broadleaved forage, are important for a large herbivore species inhabiting highly modified landscapes. Scientific Reports, 10(1), 1904. doi:10.1038/s41598-020-58673-5

Holmström, E., Nordström, E., Lariviere, D., & Wallin, I. (2020). Detection of Retention Trees on Clearcuts, a 50-Year Perspective. Open Journal of Forestry, Vol.10No.01, 14. doi:10.4236/ojf.2020.101008

Lindbladh, M., Hedwall, P.-O., Holmström, E., Petersson, L., & Felton, A. (2020). How generalist are these forest specialists? What Sweden’s avian indicators indicate. Animal Conservation, n/a(n/a). doi:10.1111/acv.12595

Saarela, S., Wästlund, A., Holmström, E., Mensah, A. A., Holm, S., Nilsson, M., . . . Ståhl, G. (2020). Mapping aboveground biomass and its prediction uncertainty using LiDAR and field data, accounting for tree-level allometric and LiDAR model errors. Forest Ecosystems, 7(1), 43. doi:10.1186/s40663-020-00245-0

Felton, A., Petersson, L., Nilsson, O., Witzell, J., Cleary, M., Felton, A. M., . . . Lindbladh, M. (2019). The tree species matters: Biodiversity and ecosystem service implications of replacing Scots pine production stands with Norway spruce. Ambio. doi:10.1007/s13280-019-01259-x

Goude, M., Nilsson, U., & Holmström, E. (2019). Comparing direct and indirect leaf area measurements for Scots pine and Norway spruce plantations in Sweden. European Journal of Forest Research, 138, 1033-1047. doi:10.1007/s10342-019-01221-2

Hedwall, P.-O., Holmström, E., Lindbladh, M., & Felton, A. (2019). Concealed by darkness: How stand density can override the biodiversity benefits of mixed forests. Ecosphere, 10(8), e02835. doi:10.1002/ecs2.2835

Holmström, E., Gålnander, H., & Petersson, M. (2019). Within-Site Variation in Seedling Survival in Norway Spruce Plantations. Forests, 10(2:181). doi:doi.org/10.3390/f10020181

Lindbladh, M., Petersson, L., Hedwall, P. O., Trubins, R., Holmstrom, E., & Felton, A. (2019). Consequences for bird diversity from a decrease in a foundation speciesreplacing Scots pine stands with Norway spruce in southern Sweden. Regional Environmental Change, 19(5), 1429-1440. doi:10.1007/s10113-019-01480-0

Petersson, L., Holmström, E., Lindbladh, M., & Felton, A. (2019). Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe. Forest Ecology and Management, 448, 330-345. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.06.011

Holmström, E., Goude, M., Nilsson, O., Nordin, A., Lundmark, T., & Nilsson, U. (2018). Productivity of Scots pine and Norway spruce in central Sweden and competitive release in mixtures of the two species. Forest Ecology and Management, 429, 287-293. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.008

Böhlenius, H., Fransson, T., Holmström, E., & Salk, C. (2017).             Influence of Cutting Type and Fertilization in Production of Containerized Poplar Plants. Forests, 8(5). doi:10.3390/f8050164

Holmström, E., Karlsson, M., & Nilsson, U. (2017). Modeling birch seed supply and seedling establishment during forest regeneration. Ecological Modelling, 352, 31-39. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.02.027

Mason, E. G., Holmström, E., & Nilsson, U. (2017). Using hybrid physiological/mensurational modelling to predict site index of Pinus sylvestris L. in Sweden: A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research, 1-16. doi:10.1080/02827581.2017.1348539

Brunet, J., Hedwall, P.-O., Holmström, E., & Wahlgren, E. (2016). Disturbance of the herbaceous layer after invasion of an eutrophic temperate forest by wild boar. Nordic Journal of Botany. doi:10.1111/njb.01010

Felton, A., Hedwall, P. O., Lindbladh, M., Nyberg, T., Felton, A. M., Holmström, E., . . . Brunet, J. (2016). The biodiversity contribution of wood plantations: Contrasting the bird communities of Sweden’s protected and production oak forests. Forest Ecology and Management, 365, 51-60. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.030

Felton, A., Nilsson, U., Sonesson, J., Felton, A., Roberge, J.-M., Ranius, T., . . . Wallertz, K. (2016). Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio, 45(2), 124-139. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13280-015-0749-2

Holmström, E., Ekö, P. M., Hjelm, K., Karlsson, M., & Nilsson, U. (2016). Natural Regeneration on Planted Clearcuts—The Easy Way to Mixed Forest?. Open Journal of Forestry, 6, 281-294. doi: 10.4236/ojf.2016.64023. . Open Journal of Forestry, 6, 281-294. doi:http://dx.doi.org/10.4236/ojf.2016.64023

Holmström, E., Hjelm, K., Karlsson, M., & Nilsson, U. (2016). Scenario analysis of planting density and pre-commercial thinning: will the mixed forest have a chance? European Journal of Forest Research, 1-11. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10342-016-0981-8

Holmström, E., Hjelm, K., Johansson, U., Karlsson, M., Valkonen, S., & Nilsson, U. (2015). Pre-commercial thinning, birch admixture and sprout management in planted Norway spruce stands in South Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 1-10. doi:10.1080/02827581.2015.1055792

Brunet, J., Bukina, Y., Hedwall, P. O., Holmstrom, E., & von Oheimb, G. (2014). Pathogen induced disturbance and succession in temperate forests: Evidence from a 100-year data set in southern Sweden. Basic and Applied Ecology, 15(2), 114-121. doi:10.1016/j.baae.201.02.002

Brunet, J., De Frenne, P., Holmstrom, E., & Mayr, M. L. (2012). Life-history traits explain rapid colonization of young post-agricultural forests by understory herbs. Forest Ecology and Management, 278, 55-62. doi:10.1016/j.foreco.2012.05.002

Saarela, S., Wästlund, A., Holmström, E., Mensah, A. A., Holm, S., Nilsson, M., . . . Ståhl, G. (2020). Mapping aboveground biomass and its prediction uncertainty using LiDAR and field data, accounting for tree-level allometric and LiDAR model errors. Forest Ecosystems, 7(1), 43. doi:10.1186/s40663-020-00245-0 

Felton, A. M., Holmström, E., Malmsten, J., Felton, A., Cromsigt, J. P. G. M., Edenius, L., . . . Wam, H. K. (2020). Varied diets, including broadleaved forage, are important for a large herbivore species inhabiting highly modified landscapes. Scientific Reports, 10(1), 1904. doi:10.1038/s41598-020-58673-5

Holmström, E., Nordström, E., Lariviere, D., & Wallin, I. (2020). Detection of Retention Trees on Clearcuts, a 50-Year Perspective. Open Journal of Forestry, Vol.10No.01, 14. doi:10.4236/ojf.2020.101008

Appiah Mensah, A., Petersson, H., Saarela, S., Goude, M., & Holmström, E. (2020). Using heterogeneity indices to adjust basal area – Leaf area index relationship in managed coniferous stands. Forest Ecology and Management, 458, 117699. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117699 

Felton, A., Petersson, L., Nilsson, O., Witzell, J., Cleary, M., Felton, A. M., . . . Lindbladh, M. (2019). The tree species matters: Biodiversity and ecosystem service implications of replacing Scots pine production stands with Norway spruce. Ambio. doi:10.1007/s13280-019-01259-x

Goude, M., Nilsson, U., & Holmström, E. (2019). Comparing direct and indirect leaf area measurements for Scots pine and Norway spruce plantations in Sweden. European Journal of Forest Research. doi:10.1007/s10342-019-01221-2

Hedwall, P.-O., Holmström, E., Lindbladh, M., & Felton, A. (2019). Concealed by darkness: How stand density can override the biodiversity benefits of mixed forests. Ecosphere, 10(8), e02835. doi:10.1002/ecs2.2835

Holmström, E., Gålnander, H., & Petersson, M. (2019). Within-Site Variation in Seedling Survival in Norway Spruce Plantations. Forests, 10(2:181). doi:doi.org/10.3390/f10020181

Lindbladh, M., Petersson, L., Hedwall, P. O., Trubins, R., Holmstrom, E., & Felton, A. (2019). Consequences for bird diversity from a decrease in a foundation speciesreplacing Scots pine stands with Norway spruce in southern Sweden. Regional Environmental Change, 19(5), 1429-1440. doi:10.1007/s10113-019-01480-0

Petersson, L., Holmström, E., Lindbladh, M., & Felton, A. (2019). Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe. Forest Ecology and Management, 448, 330-345. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.06.011

Holmström, E., Goude, M., Nilsson, O., Nordin, A., Lundmark, T., & Nilsson, U. (2018). Productivity of Scots pine and Norway spruce in central Sweden and competitive release in mixtures of the two species. Forest Ecology and Management, 429, 287-293. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.008

Böhlenius, H., Fransson, T., Holmström, E., & Salk, C. (2017).           Influence of Cutting Type and Fertilization in Production of Containerized Poplar Plants. Forests, 8(5). doi:10.3390/f8050164

Holmström, E., Karlsson, M., & Nilsson, U. (2017). Modeling birch seed supply and seedling establishment during forest regeneration. Ecological Modelling, 352, 31-39. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.02.027

Mason, E. G., Holmström, E., & Nilsson, U. (2017). Using hybrid physiological/mensurational modelling to predict site index of Pinus sylvestris L. in Sweden: A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research, 1-16. doi:10.1080/02827581.2017.1348539

Brunet, J., Hedwall, P.-O., Holmström, E., & Wahlgren, E. (2016). Disturbance of the herbaceous layer after invasion of an eutrophic temperate forest by wild boar. Nordic Journal of Botany. doi:10.1111/njb.01010

 

Jag har också gett några intervjuer och seminarier i mer populärvetenskapliga sammanhang, här några exempel från senaste åren:

Artikel Släpp fram björkarna i granskogen, tidningen Skogen 8 2020

Artikel Sikta på målet när du gallrar, Skogseko, nr 2020

Seminarium om ståndortsanpassning för gruppen för Skogsstrategi Blekinge, september 2019

Värt att veta, Umeå seminarium om blandskog, januari 2019
https://youtu.be/-y4FWNPb-Ps

Länkar

Länk till min kurssida: Sustainable-forestry-in-southern-sweden

Relaterade sidor: