CV-sida

Emma Holmström

Emma Holmström
Lektor och docent i skogsskötsel

Presentation

Programchef plattformen Future Forests
Verksam i SLU plattformen för odlingssystem

Hemsidor som presenterar en del av vår forskning: 
Naturvårdande skötsel

Barrblandskogen

Ämnen som intresserar mig och som jag forskar i:

Nya funktioner för ståndortsindex och bonitet
Etablering och skötsel av blandskog
Naturlig föryngring av björk
Betets påverkan på föryngring av lövträd i skogslandskapet
GIS baserade verktyg som kan användas i skötsel och och planering

För mer information, se även den engelska versionen av hemsidan (byt språk uppe till höger på SLU-sidan)

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Sustainable forestry in southern Sweden, som är en del av masterutbildningen Euroforester. Jag undervisar också i skogsskötsel och GIS på några av de andra kurserna som vi har i Alnarp.  

 

Samverkan

Jag är med och verkar i  FRAS, som är ett forskningsprogram i samverkan med LNU, Skogforsk och skogssektorn. I FRAS finns nu 6 doktorander med inriktning på hela skötselkedjan från föryngring till slutavverkning. Läs mer på hemsidan länk 

Tidigare var jag koordinator för forskarskolan BECFOR 

Bakgrund

Jag har tidigare jobbat som forskningsassistent på institutionen, från och till under åren 2007-2011. Därefter doktorerade jag i skogshushållning.

Varför blev jag jägmästare? Det var tack vare en finurlig skogsentomolog, ni ser honom här i en alldeles fantastisk film om Aspen.

Handledning

Jag är huvudhandledare för
Felicia  Dahlgren  Lidman
Amanda de Castro Segtowich
Therése Strömvall Nyberg
Emily Delin

Jag har också förmånen att få vara med och handleda några doktorander:
Lisa Petersson disputerade januari 2020
Delphine Lariviere
Magnus Persson
Alex  Appiah  Mensah 

 

Examensarbeten
Jag handlägger några examensarbeten per år, särskilt i ämnen som gäller föryngring, blandskog och skötsel med generell hänsyn i fokus. Några färdiga exjobb är till exempel:

Joakim Isaksson. Conservation Management in Riparian Zones : a follow up of the Nissan water management agreement. https://stud.epsilon.slu.se/17098/1/isaksson_j_210720.pdf  

Kristjan Täll. Accuracy of mobile forest inventory application KatamTM Forest : evaluation of accuracy in different forest types and comparison to conventional inventory methods. https://stud.epsilon.slu.se/15936/7/tall_k_200824.pdf

Teresa López-Andújar Fustel. Phenotypic differences between plus-tree progenies of Sitka spruce (Picea sitchensis) and a comparison with Norway spruce (Picea abies). https://stud.epsilon.slu.se/14951/1/fustel_t_190826.pdf

Kristian Tufvesson. Comparison of annual response to weather for Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris).https://stud.epsilon.slu.se/13957/

Fredrik Hörnsten. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures. https://stud.epsilon.slu.se/13950/

 

 

Publikationer i urval

See publikationer med länkar längst ner.

 

Jag har också gett några intervjuer och seminarier i mer populärvetenskapliga sammanhang, här några exempel från senaste åren:

Artikel Släpp fram björkarna i granskogen, tidningen Skogen 8 2020

Artikel Sikta på målet när du gallrar, Skogseko, nr 2020

Seminarium om ståndortsanpassning för gruppen för Skogsstrategi Blekinge, september 2019

Värt att veta, Umeå seminarium om blandskog, januari 2019
https://youtu.be/-y4FWNPb-Ps

Länkar

Länk till min kurssida: Sustainable-forestry-in-southern-sweden


Publikationslista: