27
sep
Sal W, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

Mechanisms of unreduced gamete formation in Arabidopsis thaliana

disputationer |

Jun Yi försvarar sin avhandling den 27 september 2019

Alla intresserade är välkomna att närvara

Fakta

Länk till avhandlingen: SLU-biblioteket
Respondent: MSc Jun Yi
Opponent: Kirsten Bomblies, Dr., John Innes Centre, Norwich, UK
Tid: 2019-09-27 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal W, Ulls hus, Ultuna
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

Jun.Yi@slu.seKontaktinformation