5 feb

webbinarium

Företagets produktionsprocesser - blir vi mer effektiva?

seminarier, workshops |
Produktion

Konkurrensen hårdnar, marginalerna minskar och kraven på hållbarhet ökar -  allt detta sätter press på företagens produktivitet, effektivitet och resursutnyttjande. Hur tar du som företagare till vara på den fulla potentialen i ditt företag med fokus på effektivisering och resursutnyttjande?

Välkommen till det andra webbinariet i en serie av tre, med fokus på företagsledning. Webbinarierna är finansierade av EU-projektet Rubizmo och ges i samverkan med SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Axel Lundberg
, ekonomirådgivare HIR Skåne ger sin syn på potentialen i de gröna företagen.

Jens Juul, Agroväst, tar upp digitaliseringen i lantbruksföretagen, Agtech och implementeringen av ny teknik i lantbruk och livsmedelproduktion.

Christian Silvasti, konsult, berättar om sina erfarenheter från Produktionslyftet och hur man med Leans principer kan skapa en effektiv organisation.  

Fakta

Tid: 2021-02-05 09:30 - 12:00
Ort: webbinarium
Arrangör: SLU Kompetenscentrum företagsledning

Program

Föreläsare:

  • Axel Lundberg, HIR Skåne
  • Jens Juul, Agroväst Agtech
  • Christian Silvast, Produktionslyftet

 

Företag är i ständigt behov av utveckling och förmågan att förändras utgör en allt viktigare roll för konkurrenskraften. Vad krävs av just ditt företag för att ligga i framkant i framtiden och vilka förändringar innebär det? Detta diskuterar vi under våren under en seminarieserie finansierad genom EU-projektet Rubizmo, i regi av SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Vi får träffa företagare och rådgivare som delar med sig av kunskap och erfarenheter av marknadsutveckling, produktivitetsförbättring samt praktiska lärdomar av innovation.  

 

       


Kontaktinformation