Tallrik med mat. Foto.
20 maj

Webbinarium på Zoom

Hållbar animalieproduktion i utmanande klimat

evenemang | seminarier, workshops |
Mjölk, ägg, ost och kött

Hur påverkas den svenska produktionen av animaliska livsmedel under en kris orsakad av klimatförändring och extremväder? Vilka sårbarheter, anpassningsbehov och eventuella kunskapsluckor måste åtgärdas för att produktionen ska bli långsiktigt hållbar och robust? En ny rapport från SLU, SVA, MSB och Jordbruksverket presenteras och diskuteras.

Projektet Livsmedelsförsörjning – produktion och tillgång av animala livsmedel under en kris till följd av klimatförändring och extremväder har kartlagt sårbarheter vid olika klimatrelaterade påfrestningar som exempelvis långvarig torka, översvämning, skogsbrand eller storm som t.ex. kan leda till brist på  drivmedel, foder och mediciner, minskad djurvälfärd och andra störningar som minskar produktionen av animaliska livsmedel.

Projektet har undersökt anpassningsbehov för producenter, och föreslår hur produktionen kan bli säkrare under en kris. Projektet har genomförts i samarbete mellan SLU, SVA, MSB och Jordbruksverket.

I samband med webbinariet så släpps rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris"

Från föredraget

 • Ann Albihns presentation
 • Stefan Gunnarssons presentation
 • Lotta Rydhmers diskussionsfrågor
 • Vi borde gå från ”just in time” till “just in case” för att skapa en hållbar klimatanpassning av svenskt animalieproduktion.
 • För att få till en klimatanpassning av svenskt animalieproduktion behövs en större flexibilitet, tryggad elförsörjning, minskat transportberoende och ökad lagringskapacitet.
 • En klimatanpassning av svensk djurproduktion är nödvändigt och inte bara lantbrukarnas ansvar. Regelverk och rådgivning behöver ses över.
 • Samarbete behövs för att få till en hållbar klimatanpassning av svensk animalieproduktion. Lantbrukarna sitter på mycket kunskap och erfarenhet – använd den! 

Fakta

Tid: 2021-05-20 10:00 - 12:00
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food och SVA
Sista anmälningsdag: 20 maj 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food

Ann Lindberg, generaldirektör SVA

Ann AlbihnSVA. Adjungerad professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Stefan Gunnarsson, universitetslektor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU

Lotta Rydhmer, professor vid institutionen för husdjursgenetik, SLU

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

I samband med webbinariet så släpps rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris". Arbetet som ligger till grund för rapporten har finansierats med medel från SMHI:s myndighetsnätverk för klimatanpassning.

Vi ber er vänligen om detta

 • Ha kameran (det är trevligare att se varandra)
 • Ha mikrofonen av (om du inte ska delta i samtalet)
 

Program

Kl. 9:45–10:00

 • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet

Kl. 10:00–12:00

 • SLU Future Food hälsar välkommen
 • Ann Lindberg, generaldirektör SVA
 • Presentationer av Ann Albihn och Stefan Gunnarsson
 • Diskussion ledd av Lotta Rydhmer