28 sep

ZOOM, Digital workshop

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

besök på slu | seminarier, workshops |

Välkommen till ett webbinarium om hur alternativa metoder och visuellt berättande kan bidra till en kreativ och engagerande planerings- och designprocess som främjar social rättvisa och medinflytande.

I Movium partnerskapsprojektet Att skicka begrepp på resa – för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar har ett landskapsarkitektkontor och några forskare gett sig ut på en utforskande expedition kopplat till gröna allmänningar och rättviseaspekter i det urbana rummet. Mål för samarbetet har varit att i ett samspel mellan praktik och akademi synliggöra och utveckla begrepp användbara för att främja social rättvisa inom stadens gröna mellanrum.

Ni kommer under förmiddagen att få höra varför Topia landskapsarkitekter tog initiativet att samarbeta med forskare vid SLU för att belysa och förstå de gröna allmänningarnas roll i staden och i landskapsarkitekturen, samt forskarnas skildring av samarbetet och dess resultat. Under projektets gång beslutade de sig för att pröva en visuell och alternativ metod tillsammans med serietecknaren, konstnären och mångsysslaren Sara Granér i förhoppningen att finna nya utgångspunkter kring social rättvisa. Sara Granér kommer också att göra en betraktelse av det egna arbetet med exempelvis bilder och teaterföreställningar och sin strävan att få människor att reflektera över sina beteenden, samtid och omvärld.

Under eftermiddagen sker en gruppdiskussion där deltagarna själva ges möjligheter att reflektera över sina behov av alternativa metoder i de egna planerings- och designprocesserna, vilka idéer man själv har fått under dagen och kanske också lite inspel till vårt pågående projekt. Den mest kreativa återrapporteringen kommer att få ett pris.

Dagen kommer att genomföras på den digitala plattformen Zoom, och i gruppdiskussionen ges ni möjlighet att dokumentera era idéer i plattformen Concept board.

Fakta

Tid: 2021-09-28
Ort: Digital workshop
Lokal: ZOOM
Sista anmälningsdag: 24 september 2021
Pris: Gratis för Movium partners (användare, kontaktpersoner, premium). 1000kr exkl. moms för övriga. Begränsat antal deltagare.

Program

10.00-10.05   Välkomna
                        Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU
10.05-10.45   Att skicka begrepp på resa – för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar, konstnärliga praktiker och behovet att hitta alternativa metoder för att komma åt aspekter kring social rättvisa
                       Vera Vicenzotti och Carola Wingren, Institutionen för stad och
                        land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
10.45-11.00   Paus
11.00-11.40   Visuella metoder
                       Sara Granér, serietecknare, konstnär och mångsysslare
11.40-12.00   Varför man behöver en experimentstudio
                       Katja Andersson Teleman, Topia landskapsarkitekter
12.00-13.00   Lunch
13.00-13.15    Intro till gruppdiskussion
13.15-14.15     Gruppdiskussion
14.15-14.30    Paus
14.30-15.30    Återrapportering från gruppdiskussion, prisutdelning och summering