SLU-nyhet

SLU får SSF-bidrag till industridoktorander

Publicerad: 17 oktober 2018

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har åter utlyst ett program för industridoktorander, vilket varje år finansieras med totalt 30 miljoner kronor. I år gick två av de tolv platserna till SLU. Varje industridoktorand får 2,5 miljoner kronor fördelat under de fem år som är förväntad disputationstid.

För att bättre kontrollera svampsjukdomar och skadeangrepp på skogsplantor kommer ett projekt, handlett av Åke Olson, SLU, att kombinera övervakning, odlingsstrategi samt integrera nya biologiska och kemiska produkter i plantproduktion.

Ytterligare ett SLU-projekt, lett av professor Maud Langton, syftar till att ta vara på de stora mängder vetekli som fås vid mjölproduktion. Vetekli kan till exempel fungera som funktionella och hälsosamma ingredienser i livsmedelsproduktion.

– SSF finansierar nu totalt 60 industridoktorander. Varje doktorand är en injektion i ett företag eller i vård- och hälsosektorn. Årets projekt har förutsättningar att stärka konkurrenskraften för deltagande företag, att ge miljömässigt effektiva, nya produkter, eller att ge patienter bättre behandling. Vi gläds åt det ökade utbytet mellan de olika aktörerna säger SSFs VD Lars Hultman.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se