SLU-nyhet

Efterlängtad bok om skogens fåglar

Publicerad: 26 mars 2018

För ca tio år sedan frågade Grzegorz Mikusińskis studenter på skogsmästarprogrammet om det fanns en bra bok om fåglar i skogen. Nu kan han äntligen svara ja på den frågan! Ecology and Conservation of Forest Birds är en unik genomgång av skogsfåglar på norra halvklotet med betoning på Europa – hur de är anpassade till ett liv i skogen och hur de påverkas av förändringar i livsmiljön. Grzegorz har varit redaktör tillsammans med Jean-Michel Roberge och Robert Fuller.

Det finns många skäl att skriva en bok om skogsfåglar:

  • Nära 80 procent av världens fåglar är kopplade till skog, eftersom där finns så många olika typer av boplatser och möjligheter att hitta föda.
  • Många fågelarter i skogen minskar, särskilt de som är beroende av död ved, gamla skogar och skogar med varierad struktur.
  • Det finns mycket kunskap om hur man kan gynna fåglar i skogen.
  • Fåglar kan fungera som indikatorer – genom att följa fåglar kan man få information om hur våra skogar mår.

Dessutom gillar människor fåglar!

– Jag minns när jag var tio år och såg min första spillkråka vid en låga i södra Polen. Det var fantastiskt. Det är mer ansträngande att skåda fåglar i skogen men jag tycker att det är intressantare än att titta på fåglar vid en fågelsjö, säger Grzegorz Mikusiński.

Den senaste större genomgången av skogsfåglarnas ekologi kom 1990. Sedan dess har kunskapsmängden mångdubblats. Att i princip alla fågelexperter som Grzegorz kontaktade tackade ja till att bidra visar att det var dags för en ny bok.

Boken börjar med en historisk överblick om varför vi har de fågelarter vi har i skogen. En intressant skillnad mellan Europa och Nordamerika är att vi har ganska få arter som flyttar till tropikerna på vintern. Det innebär att strategier för att bevara fåglar i Nordamerika måste ta mer hänsyn till övervintringsplatser. Läsaren får också inblick i de speciella anpassningar som skogsfåglar har – till exempel ett uttömmande kapitel om hålhäckande fåglar.

Det handlar förstås också om hoten mot fåglarna i skogen. I framtiden kommer klimatförändringen att påverka fåglarnas livsmiljö allt mer, till exempel genom bränder, insektsangrepp och stormar. Ett annat tema är hur vi kan kombinera skogsbruk med ett rikt fågelliv.

– Det är komplext. Vissa fåglar går det bra för, andra har problem. Men jag tycker inte att det är en mörk bok, snarast upplysande, säger Grzegorz.

Redaktörerna har haft som mål att boken ska vara skriven så att alla som är intresserade av ekologi och skogens fåglar kan ha nytta och nöje av den. Grzegorz hoppas förstås att SLU-studenter på jägmästar- och skogsmästarprogrammen samt biologistudenter ska läsa den – nu när det finns en bok han kan rekommendera. Även forskare, personal på länsstyrelser och Skogsstyrelsen, ekologer inom skogsbruket samt fågelskådare är viktiga målgrupper.

En fin detalj i boken är vinjettbilderna på olika fåglar av den skickliga tecknaren Sabita Gurung från Nepal. Grezegorz träffade henne när han anordnade en kurs för studenter i detta fågelrika land.

Mer om boken

Information från förlaget
www.cambridge.org/9781107420724

Grzegorz Mikusińskis blogg om boken 21 mars 2018
http://www.cambridgeblog.org/2018/03/ecology-and-conservation-of-forest-birds/

Grzegorz Mikusinski har ett fåtal recensionsexemplar. I övrigt hänvisas
till förlaget.

Kontakt

Grzegorz Mikusiński, forskare vid institutionen för ekologi, SLU och lärare på skogsmästarprogrammet vid SLU i Skinnskatteberg.
0581-69 73 29, 070-775 71 61, grzegorz.mikusinski@slu.se

Övriga redaktörer

  • Jean-Michel Roberge, adjungerad lektor vid SLU och naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen
  • Robert Fuller, British Trust for Ornithology

Pressbilder

(Får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Tretåig hackspett. Foto: Adam Wajrak

Grzegorz Mikusiński med den nya fågelboken. Foto: Anna Lundmark, SLU