SLU-nyhet

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 9 nya projekt

Publicerad: 21 november 2019
Glödlampa.

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 9 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 1,5 miljoner kronor att fördelas mellan de olika ämnesgrupperna, vilka bland annat berör bättre smakrikare svenska grönsaker, resistenstestning av utvalda askar och utveckling av ett SLU Kompetenscentrum för livsmedelsproduktion cirkulär ekonomi.

Följande projekt har beviljats medel:

Ämnesgrupp Trädgård

Smakjakten. Vägen till smakrikare svenska grönsaker
Sökande: Lars Mogren
Partners: Daniel Berlin i Skåne Tranås AB

Utveckling av ett SLU kompetenscentrum för livsmedelsproduktion i cirkulär ekonomi
Sökande: Sammar Khalil
Partners: SSEC

Konkurrera med kvalitet 2: nya äppelsorter för dessert, must och cider
Sökande: Kimmo Rumpunen
Partners: Äppelriket Österlen, Kiviks musteri, Apolinaire

Ämnesgrupp Växtodling

Förbättringstekniker som kan kopplas till förbättrad fysiologisk utveckling hos växter. Inverkan av chitosan och Växtproteinblandningar
Sökande: Eva Johansson
Partners: Nelson Seed

Ämnesgrupp Marknad och Management

Kunskap och innovation
Sökande: Lena Ekelund Axelsson
Partners: Sparbanken Skåne, LRF Trädgård och LRF Skåne

Ämnesgrupp Skog

Grupplantering i stora inverser –ett sätt att öka överlevnad efter plantering och skapa blandskog?
Sökande: Urban Nilsson
Partners: Södra Skogsägarnas ek för

Resistenstestning av utvalda askar
Sökande: Michelle Cleary
Partners: Skogforsk

Plantering av poppel på granåkrar med långa sticklingar – effekt av markberedning, kalkning och gödning
Sökande: Henrik Böhlenius
Partners: HS Skåne, Södra skogsägarna ek för, Nordkalk AB

Identifiering av hänsynsträd med hjälp av höjddataraster
Sökande: Matts Lindbladh
Partners: Skogforsk

 


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04