SLU-nyhet

Klimatförändringar ett hot mot älgen

Publicerad: 17 april 2020
Älgko och kalv. Foto.

Ett varmare och torrare klimat gör att det föds både färre och lättare älgar. I Nordamerika har älgen redan försvunnit i södra delen av sitt utbredningsområde, men i stället spritt sig norrut. Nu ser vi början till motsvarande trender i Sverige.

Varma, torra somrar påverkar älgar negativt på flera sätt. Så snart det är varmare än 15 grader sommartid behöver älgen använda energi för att reglera sin kroppstemperatur. Samtidigt behöver älgen söka skugga dagtid, vilket begränsar möjligheterna att söka föda. Slutligen har fodret sämre näringsvärde under torra, varma somrar, vilket ytterligare begränsar älgen.

– Älgens reproduktion verkar ha minskat med 20-25 procent på 20 år säger Fredrik Widemo, klövviltsforskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Samtidigt har kalvvikterna minskat. Forskarna vid SLU såg en särskilt stor nedgång 2018, efter den extremt varma och torra sommaren.

– Även om det kan finnas flera bidragande orsaker till den försämrade reproduktionen, så talar allt för att klimatförändringarna har betydelse, säger Fredrik Widemo.

Älgen flyttar till nya områden

I Nordamerika har älgstammens utbredning förskjutits norrut. I söder har älgen påverkats negativt av klimatförändringarna, och stammarna har minskat eller helt försvunnit. I norr har tillgången till foder i stället ökat, när trädgränsen förskjutits norrut. Därmed har älgen kunnat sprida sig till nya områden. I södra Sverige ser vi nu motsvarande tendenser till att det går dåligt för älgarna, samtidigt som trädgränsen förskjuts i norr precis som i Nordamerika.

Klimatmodellerna förutspår varmare och torrare somrar, samt varmare vintrar med mer nederbörd. Även förändringarna vintertid kan visa sig negativa för älgen.

På vintern har älgen tjockare päls, och behöver lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur redan vid fem grader. Det kan bli ett problem i södra och mellersta Sverige. Om den ökande mängden nederbörd kommer som snö kan det dessutom bli svårt för älgarna att ta sig fram. Det har forskarna sett i delar av Norrland de senaste vintrarna, där älgar svultit ihjäl vid extrema snödjup.

Ett annat klövviltsamhälle

– Förändringarna sker gradvis och i början kommer vi se minskad reproduktion för älgen vissa år. Andra arter, som vildsvin och dovhjort, kommer förmodligen i stället att gynnas. Fortsätter klimatförändringarna så kommer vi så småningom få ett annat klövviltsamhälle i södra och mellersta Sverige. Kanske kommer vi även se effekter i norr, säger Fredrik Widemo.

Kommer älgarna att överge södra Sverige och flytta norrut?

– Det är inget som sker över en natt. När vi pratar om att älgen flyttar sig så menar vi älgen som art. Det kan handla om mönster som vi ser efter generationer. Stammen minskar och dör kanske ut på en plats men dyker upp på en annan. Det vi kan se i dag är att förutsättningarna för älgen blir sämre, en möjlig följd skulle kunna vara att älgstammar minskar och kanske försvinner från delar av södra Sverige om klimatförändringarna fortsätter, säger Fredrik Widemo.

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.