SLU-nyhet

50-årsjubileum av utbildning firades

Publicerad: 03 december 2021
LARK50 i Alnarp med Ultuna på skärm

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna och digitalt.

Medarbetare inom SLU Landskap samlades i Ultuna och Alnarp för att fira tillsammans. 

Eftermiddagen inleddes med ett rundabordssamtal med hedersdoktorer om "The landscape architectures roles in an international perspective". Diskussionen skedde digitalt och direkt i Zoom. Caroline Dahl och Ingrid Sarlöv Herlin ledde samtalet från scenen i Alnarpsgårdens aula. 

Efter mingel och tilltugg visades en digital översikt över landskapsarkitektsutbildningen under 50 år.

Därefter var det filmpremiär av "Röster om tillblivelsen: filmen om landskapsarkitektprogrammet 50 år" med intervjuer av några av de personer som var med och startade landskapsarkitektutbildningen vid SLU. 

 

Programmet kunde även följas digitalt via Zoom för de som inte kunde delta på plats.

LARK50 i Alnarp med Ultuna på skärm
Firande av LARK50 i Alnarp (Håkan Schroeder på scenen) med Ultuna på skärmen
aulan Alnarp
Aulan i Alnarp
Caroline och Ingrid på scenen i Alnarp
Caroline Dahl och Ingrid Sarlöv Herlin på scenen i Alnarp
Caroline Dahl,  Ingrid Sarlöv Herlin and Anne Whiston Spirn
Rundabordssamtal med hedersdoktorer
Ultuna
Det digitala firandet följs på skärmen i Ultuna
Bildspel1
Bildspel med minnesbilder som visades under mingel och paus
bildspel2
Bildspel med minnesbilder som visades under mingel och paus
bildspel3
Bildspel med minnesbilder som visades under mingel och paus
firarna i Ultuna
Gruppfoto av firarna i Ultuna
Filmpremiär
Filmpremiär av "Röster om tillblivelsen: filmen om landskapsarkitektprogrammet 50 år"

Kontaktinformation

Matilda Alfengård
Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
E-post: matilda.alfengard@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/