SLU-nyhet

Planterade lövträd kan ersätta gran och tall

Publicerad: 21 december 2021
Urban Nilsson

Planterade lövträd kan komma att ersätta mycket av gran och tall. Vägen till ett genombrott för snabbväxande lövträd öppnas genom ett forskningsprojekt på 110 miljoner kronor.

– Vi ser helt nya möjligheter för lövskogen. Inom en någorlunda nära framtid tror jag att vi kommer att få se tusentals hektar planterad lövskog, vilket är något helt nytt för skogsbruket, säger professor Urban Nilsson.

Varje år planteras runt 400 miljoner träd, och nästan allt är gran eller tall. Om tio år räknar han med att andelen lövplantor kan vara runt tio procent.

– Det leder till att vi får en säkrare produktion av råvara. Vi får också trevligare skogar och minskar riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot.

Forskningen finansieras i huvudsak av Energimyndigheten, som har beslutat att stötta ett flertal kompetenscentrum för hållbara energisystem.

Totalt satsar myndigheten nästan 600 miljoner kronor under fem år. Eftersom även universitet och näringsliv bidrar handlar det om 1,8 miljarder kronor fördelat på 11 centrum. Ett av dessa koordineras av SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.

Projektet heter Trees For Me (TFM).

– Detta är ett de större skogliga forskningsprojekten och vi drar igång direkt efter årsskiftet. Vi behöver massor av ny kunskap om hur man storskaligt odlar lövträd, allt ifrån föryngring till skötsel av bestånden.

– Dessutom handlar det om skogsägarnas inställning till mer lövskog och hur den uppfattas av allmänheten. De flesta tycker nog att det blir ett trevligare skogslandskap, men det är viktigt att ha med alla de här frågorna, säger Urban Nilsson.

Det handlar om björk, asp, poppel och hybridasp, alla snabbväxande trädslag med omloppstider runt 30 år.

– Framför allt tror vi mycket på den förädlade björken. Inom 20–30 år kan vi ha björkar som växer 50 procent bättre och har betydligt högre kvalitet. Man kan nästan tala om ett nytt trädslag, med liknande eller bättre tillväxt än gran och tall, säger Urban Nilsson.

En anledning till att det går mycket snabbare att förädla björk än barrträd är att björken blommar varje år. Forskarna har dessutom gjort genombrott i metoder för att på kort tid identifiera de bästa träden för vidare förädling.

Hela 50 olika organisationer och företag är med och delfinansierar forskningsprojektet. Det är allt från mindre naturvårdsföreningar till stora organisationer och företag, däribland Sveaskog och skogsbolagen.

– Det är väldigt roligt. Vi har aldrig haft ett så brett engagemang för ett forskningsprojekt. Vi känner ett massivt stöd för möjligheterna med snabbväxande lövträd, säger Urban Nilsson.

Trees For Me drivs i samarbete med flera parter. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, med kunskap om förgasnings och förbränningsteknik, där lövved är en råvara med stor potential, Skogforsk och Uppsala universitet, som håller i förädlingen av lövträd.

Kontaktperson

Urban Nilsson, professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
urban.nilsson@slu.se, 040-41 51 93, 070-346 51 92
https://www.slu.se/cv/urban-nilsson/


Kontaktinformation