SLU-nyhet

Adjungerad lärare från Jordbruksverket motiverar agronomstudenter

Publicerad: 04 mars 2021
En man utomhus framför ett rapsfält. Foto.

Anders Lindgren jobbar med växtskydd på Jordbruksverket och är sedan augusti även anställd som adjungerad lärare i växtskydd vid SLU. ”En viktig del av satsningen är att studenterna får direktkontakt med yrkesverksamma agronomer”, berättar Anders.

Under hösten har Anders bland annat varit involverad i kurserna Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare och Växtpatologi som ges av institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

– Idén med de adjungerade lärarna är att de kan ge en naturlig koppling till näringen och ger ett mer tillämpat och praktiskt perspektiv på utbildningen, berättar Anna Berlin som är programstudierektor.

En hejare på Rubiks kub och växtskydd

På Jordbruksverket arbetar Anders med rådgivning kring växtskydd till bland annat rådgivare och lantbrukssäljare genom Jordbruksverkets Växtskyddscentral i Uppsala. Anders bor med sin familj och katterna Olle och Sluggo i ett hus i Knivsta.

– Familjen och katterna tar upp det mesta av min fritid, men jag hinner också slita ut ett par löparskor varje år. Blir det ändå en liten stund över hinner jag gott och väl lösa Rubiks kub – eftersom det går ganska fort numera, säger Anders med ett skratt.

Lyfter aktuella frågor om växtskydd

– Anders är väldigt kunnig och har en förmåga att entusiasmera studenterna, till exempel genom att lyfta aktuella frågeställningar som diskuteras bland lantbrukare och rådgivare, säger Hanna Friberg, forskare vid SLU och ansvarig för en av kurserna.

– Eftersom jag har en ganska bred växtodlingsprofil finns jag även som resurs för övriga institutioner som håller kurser för markväxt-agronomer. Satsningen med adjungerade lärare är ganska bred och de två andra lärare är anställda vid institutionen för växtproduktionsekologi, berättar Anders.

Varför sökte du den här tjänsten?

– Jag blev tillfrågad och tyckte det var ett intressant – och mycket viktigt – uppdrag. Jag har ända sedan min agronomexamen 2002 varit engagerad i näringslivsutbyte och undervisning på SLU. Tjänsten innebär bra kontaktytor, och utbytet med blivande kollegor är mycket givande! På Jordbruksverkets Växtskyddscentraler rekryterar vi årligen markväxt-agronomer och söker 12–14 säsongsanställda personer varje sommar, säger Anders.

Vilka fördelar ser du med att universitet tar in lärare som inte arbetar inom akademin?

– Den absolut största fördelen är de direkta kontakterna studenterna får med yrkesverksamma agronomer. Ämnes- och kunskapsmässigt kan vi adjungerade lektorer sätta kunskapen i ”praktiskt perspektiv”. Utbildningen har alltid haft inslag med externa föreläsare, men vårt engagemang innebär bättre kontinuitet och möjlighet till utveckling av kurser och utbildningen som helhet, berättar Anders.

Digital undervisning men fältvandringar till våren

Under hösten har undervisningen skett digitalt på grund av covid19-pandemin. Hur har det påverkat undervisningen?

– Det har gått fint! Men hade förstås varit trevligare att träffas fysiskt. Jag gillar att träffa studenterna och dela med mig av mina erfarenheter, och samtidigt få en dialog. Föredragen har varit lätta att genomföra på distans, men det kan vara en utmaning att få till smart pedagogik vid distansundervisning. Till våren kommer vi att planera in fältvandringar på cykelavstånd från campus – det blir kul!

– En mycket viktig del av att ha en adjungerad lärare är förstås att kunna erbjuda praktisk anknytning till branschen. Detta sker till exempel via kontakter med kommande arbetsgivare och studiebesök på gårdar. Detta är en utmaning att utforma utifrån rådande läge, berättar Anders.

Tre adjungerade lärare i växtskydd på SLU

Förutom Anders arbetar Anna Larsson och Per-Erik Larsson som adjungerade lärare. De är placerade på institutionen för växtproduktionsekologi. De tre adjungerade lärarna träffas varannan vecka just nu för att planera vårens och sommarens kurser.

– Jag tror att man framöver kan utnyttja vår kompetens och erfarenhet ännu mer i utvecklingen av agronomutbildningen som helhet. Jag har sedan något år haft förmånen att vara med i denna process via min anställning på Jordbruksverket, säger Anders.

– Jag tycker det är intressant att få insyn i helheten i en universitetsutbildning med allt vad det innebär - progression, förkunskapskrav, läromål, examination och så vidare. Den här satsningen har högt värde, både för studenter och SLU samt för oss arbetsgivare. Jag hoppas också att jag kan inspirera blivande agronomer, säger Anders.

Motiverande för studenterna med lärare från näringen

– Eftersom många studenter också siktar på ett arbetsliv inom myndigheter eller rådgivningsverksamhet har de adjungerade lärarnas direkta medverkan varit väldigt motiverande för dem, säger Hanna Friberg.


Kontaktinformation

Anna Berlin
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
Programstudierektor för Agronomprogrammet -mark/växt samt MSc-programmet ”Soil, water and environment”
Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 69