SLU-nyhet

Nytt laboratorium mäter människans upplevelse av utemiljö

Publicerad: 01 juni 2021
Hand med telefon

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på många sätt. I SLU Multisensoriskt utelaboratorium, Sensola, kan forskare utvärdera hur utemiljön påverkar oss. Just nu pågår uppbyggnad av labbet och metodutveckling av hur tekniken kan användas i verkliga miljöer.

För att ta fram ny och fördjupad kunskap om hur utemiljöer upplevs på plats används smart och bärbar teknik i Sensolaprojektet. Bärbara sensorer tillåter människor att interagera på ett naturligt sätt med sin omgivning.
I labbet finns allt från klockor som mäter hudkonduktans och puls till spionglasögon som filmar och tar upp ljud.
Gunnar Cerwén, postdoktor och projektets koordinator, håller just nu på med att bygga upp den del av Sensola som kommer att vara inomhus, ett traditionellt laboratorium.
– Inomhuslabbet består av ett kontrollrum och två försöksrum där det kommer att finnas möjlighet att spela upp simuleringar av utomhusmiljöer. Det är också här vi tar emot, förbereder och kopplar upp försökspersoner för studier ute, berättar Gunnar Cerwén.

Första studien

Parallellt med uppbyggnaden av laboratoriet genomförs även en rad pilotstudier och tester. Den första studien i skarpt läge, Skogspaus, drar i gång i dagarna.

– Det är ett projekt som initerats av Marcus Hedblom på institutionen för stad och land på SLU och Anna Kowalik Tidblad på Helsingborgs kommun. På stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg har en virtuell skogsmiljö byggts upp i ett mobilt rum vid receptionen och vi ska nu testa om vistelse i skogsrummet kan ge en annan typ av återhämtning efter stress, jämfört med vistelse i ett kontrollrum utan virtuell skog, berättar Gunnar Cerwén.

Han har under pandemiåret tillsamman med Caroline Hägerhäll, projektledare och professor i miljöpsykologi vid institutionen för människa och samhälle, lagt grunden för det spännande och unika laboratoriet.

Att interagera med försökspersoner på plats har på grund av pandemin inte varit möjligt, men Caroline Hägerhäll hoppas att bättre tider väntar.
– På kort sikt ser jag fram emot att vi kan vara på campus och interagera med försökspersoner snart. Jag ser också fram emot att kunna besöka andra liknande labb som stöd i utvecklingen och nätverksbyggandet, säger Caroline Hägerhäll.

På lite längre sikt tror hon att tekniken kommer att revitalisera forskningsfältet eftersom det med hjälp av labbet  går att ta sig an helt nya frågeställningar och samla data i helt nya situationer.

Tillgängligt för forskare och studenter

Utvecklingen av laboratoriet finansieras sedan 2019 genom SLUs infrastruktursatsningar. Forskare och studerande vid SLU kan få tillgång till Sensolas utrustning för användning i forskningsprojekt och studentarbeten. En förutsättning är att användningen är forskningsinriktad, samt att sökanden kan visa att etiska överväganden har givits erforderlig hänsyn.

Fakta:

Vill du veta mer om Sensola?

Följ länken till Sensolas hemsida.

Vill du få tillgång till laboratoriumet kontakta koordinator på sensola@slu.se. För att få tillgång till utrustning krävs en kortare ansökan och underskrift av användaravtal.

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se