SLU-nyhet

Europeisk skogsövervakning i fokus

Publicerad: 31 januari 2023

Expertisen möts på SLU för att diskutera EU:s framtida skogsövervakning.

Drygt 80 deltagare från ett stort antal europeiska länder träffas på SLU Campus Ultuna den 1-2 februari, för att diskutera utformning och inriktning på framtida skogsövervakning. Mötet är en uppföljning av en tidigare workshop på samma tema i Tjeckien 2022.

Syftet med workshopen är att diskutera hur framtida EU-övergripande skogsövervakning bör utformas för att bli maximalt nyttig och effektiv. Under mötet deltar särskilt inbjudna intressenter från institutioner och organisationer på EU-nivå samt representanter för EU:s medlemsländer. 

Workshopen förväntas bidra till EU-kommissionens kommande lagstiftningsförslag om ny skogsövervakning samt strategiska skogsplaner. Den riktar sig enbart till särskilt inbjudna deltagare och arrangeras tillsammans med Skogsstyrelsen och med ekonomiskt stöd från regeringskansliet, Formas och SLU.

SLU:s värdskap är kopplat till universitetets uppdrag inom fortlöpande miljöanalys samt till ett regeringsuppdrag till SLU att bistå regeringskansliet med expertstöd och att ta fram kommunikationsmaterial kopplat till lagstiftningsprocessen.