SLU-nyhet

Nu kan du söka bidrag för taxonomisk forskning

Publicerad: 29 mars 2023

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Du som ägnar dig åt taxonomisk forskning kan söka upp till 3,5 miljoner kronor för ett enskilt projekt.

Inom ramen för regeringsuppdraget Svenska artprojektet utlyser SLU Artdatabanken varje år bidrag till taxonomisk forskning. Nu har ansökan öppnat. Till och med den 26 maj kan du söka upp till 3,5 miljoner kronor för att forska på flercelliga organismer som är dåligt kända i Sverige eller Norden.

Den återkommande utlysningen är en central del av uppfyllandet av Svenska artprojektets mål, bland annat att ”kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper”. Förra året delades totalt tio miljoner kronor ut till fyra projekt. 

Bidraget kan till exempel användas till anställning av doktorand, postdoktor eller forskare. Projektets tyngdpunkt ska ligga på svenska arter, men det kan också innefatta högre systematik och ett större geografiskt område. Det går även att söka bidrag för inventeringar om de är tydligt kopplade till forskning.

Via länken nedan kan du ta del av den fullständiga utlysningen och lämna in ditt projektförslag.