SLU-nyhet

Nytt samarbete ska främja kunskapsbaserad återställning av regnskog på Borneo

Publicerad: 01 september 2023
Fältarbete i skog; två män håller i måttband.

Hur kan vi återställa och sköta skadade regnskogar på ett hållbart sätt som gynnar både människor och miljö? Denna fråga har varit i fokus de senaste 25 åren i ett av världens största forskningsdrivna restaureringsprojekt på nordöstra Borneo med målet att återställa hela ekosystemet. Nu startar en ny fas för att öka användningen av kunskaperna och främja mer forskning.

På nordöstra Borneo återhämtar sig just nu 18 500 hektar regnskog som tidigare skadats av bränder och intensiv avverkning. Området har restaurerats på olika sätt beroende på skadeläge; allt från naturlig återföryngring till plantering av en mångfald lokala trädarter för att efterlikna den ursprungliga skogens struktur och artrikedom.

– Ur forskningssynpunkt är det här projektet unikt. Vi kan följa hur ekosystemet återhämtar sig över tid och jämföra allt från kolinlagring och biologisk mångfald till ekonomiska och kulturella värden. Vi jämför även med både orörd regnskog och andra typer av markanvändning, såsom oljepalms- och eukalyptusplantage, säger Ulrik Ilstedt, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som leder forskningen.

Projektet inleddes 1998. Restaureringen har utförts av den lokala statliga organisationen Yayasan Sabah med finansiering från IKEA. Forskare från SLU har, tillsammans med kollegor från Universiti Malaysia Sabah (UMS), Australien och USA, vetenskapligt utvärderat åtgärderna och dess effekter.

Ett levande labb för regnskogsrestaurering

Restaureringen är nu slutförd och organisationen sadlar om till forskningsstation – ett levande labb för regnskogsrestaurering. Infrastruktur och kunskap finns på plats, inklusive välutbildad personal med artkännedom och erfarenhet av inventering och fältarbete inom forskning. Det finns även en plantskola och flera pågående fältförsök.

– Nu vill vi att ännu fler ska dra nytta av detta – både lokalt och globalt. Vi vill öppna för fler möjligheter att forska och för fler att använda de kunskaper vi har fått under dessa 25 år, säger Ulrik Ilstedt.

Att följa en restaurerad regnskog under så lång tid är unikt. De flesta restaureringsprojekt utvärderas bara efter tre, fyra år, om ens någonsin. I detta projekt har många av resultaten kommit först på senare tid, efter mer än 20 år.

– De planterade träden får sin största tillväxt och funktion först efter 20 år, men det krävs kanske ytterligare 20 år innan skogen är helt lik den ursprungliga trots att det gått mycket snabbare med restaureringen, säger Ulrik Ilstedt.

Fakta:

Genom finansiering från IKEA och stöd från den malaysiska statliga organisationen Yayasan Sabah har SLU fått uppdraget att vara värd för ett sekretariat i ett nätverk som syftar till att främja möjligheter för mer forskning i och runt det restaurerade området samt att sprida kunskap och erfarenheter från både forskning och praktik.

Nätverket startades ursprungligen av nordiska universitet med SLU och Köpenhamns universitet i spetsen.

Samarbetspartners och finansiärer som aktivt vill vara med eller stödja arbetet välkomnas. Mer kunskapsbaserad restaurering bidrar till att mildra klimatförändringar och öka den biologiska mångfalden samtidigt som den ger många andra viktiga fördelar från skogen till samhället.


Kontaktinformation

Ulrik Ilstedt, Forskare FLK
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
ulrik.ilstedt@slu.se, +46907868390, +46701510075