Green2Feed – Hållbar djurfoder och biogas från gröna blad

Senast ändrad: 24 maj 2023

Att bli en bioekonomi på riktig – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi?

För att kraftig öka biogasproduktionen som kan ersätta fossila drivmedel, behövs mycket biomassa som jordbruket kan leverera utan att påverka livsmedels- och foderproduktionen. Men istället för att röta grön biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter direkt, syftar Green2Feed projektet på att först extrahera växtprotein som kan användas som foder för t ex grisar och kor. Den gröna biomassan delas i olika fraktioner som kan användas som proteinrik foderkomponent medan andra delar fungerar bättre som råvara till biogasproduktion. Denna kombinerade produktion möjliggör att ersätta fossila drivmedel och t ex importerat sojaprotein, där vi inte kan kontrollera produktionens hållbarhet. Ekologiska fotavtrycken av Green2Feed processen förväntas bli mycket lägre än av produkterna som ersätts, då även växtnäring och organisk kol kan återföras till odlingsmark i form av rötrest.

Publiceringar

Nynäs, A.-L., E. Berndtsson, W. R. Newson, H. P. Hovmalm and E. Johansson (2024). Protein Fractionation of Leafy Green Biomass at the Pilot Scale: Partitioning and Type of Nitrogen in the Fractions and Their Usefulness for Food and Feed. ACS Food Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.3c00426  

Cover to the ACS Food Science and Technology volume 4 issue 1, 19 January 2024.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Energimyndigheten inom Bio+-programmet

Projekttid: 2022-2025

Projektledare: Thomas Prade (SLU-BT)

Övriga medverkande: Eva-Johansson (SLU-VF), Bill Newson (SLU-VF), Sabine Täuber (BiogasSyd), Ulf Jobacker (Energikontoret), Sven-Erik (SLU-BT), Andreas Berg (Gasum), Carolina Johansson (Svenska Foder), Kerstin Sigfridson (Lantmännen)