SLU Landskap dokumentation

Senast ändrad: 12 oktober 2023

SLU Landskaps styrgrupp publicerar dokument kring aktiviteter i enlighet med SLU:s och LTV:s åtagande gällande öppen dialog och öppenhet i arbetssätt och beslutsprocesser.


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/