Från SLU Landskapsdagar i april 2020

Senast ändrad: 11 maj 2020

På grund av Covid-19 ställdes SLU Landskapsdagar 22-23 april i Alnarp in.

Istället höll SLU Landskap en gemensam zoomfika, omvandlade den planerade keynote-föreläsningen av Suzanne Mathew, RISD, till en inspelad intervju samt gjorde en virtuell lansering av ‘Scape 16 Dossier, Crossing the Line – for uncertain times

Intervju med Suzanne Mathew

BOKLANSERING:‘Scape 16 Dossier, Crossing the Line – for uncertain times

Både Lärarforum och Doktorandforum ordnade workshops och erfarenhetsutbyten via zoom i anslutning till dagarna. Under våren startade även SLU Landskap en egen Facebookgrupp.


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/