SLU Landskapsdagar

Senast ändrad: 22 augusti 2022
Collage från tidigare Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar äger rum två gånger om året, i april och oktober. Dessa evenemang ger möjlighet att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Det erbjuds ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier, medarbetarinitierade workshops och presentationer inom olika ämnen relaterade till landskapsutbildning och forskning.

Kommande Landskapsdagar 2022

Landskapsdagarna i Alnarp äger rum den 12-13 oktober, från lunch till lunch.

Senaste event:

SLU landskapsdagar i april ställdes in till förmån för öppet hus i Alnarp den 22 april och på Ultuna Campus den 27 april. Evenemangen var en del av 50-årsfirandet av landskapsarkitekturprogrammet.

Läs nyheten om öppet hus evenemangen (22-05-08):

LARK firades i Ultuna och Alnarp

 

För mer information från tidigare dagar - se nedan under Länkar

 


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/