SLU Landskapsdagar

Senast ändrad: 20 mars 2024
Collage från tidigare Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar äger rum en gång per år i oktober, vartannat år i Alnarp/Ultuna.

Dessa evenemang ger möjlighet att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Det erbjuds ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier, medarbetarinitierade workshops och presentationer inom olika ämnen relaterade till landskapsutbildning och forskning.

 

SAVE THE DATE:

SLU Landskapsdagar i Alnarp 9-10 oktober, 2024

 

Läs om Landskapsdagar i Ultuna i oktober 2023

 

För mer information från tidigare dagar - se nedan under Länkar

 


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/