SLU Landskapsdagar

Senast ändrad: 22 november 2022
Collage från tidigare Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar äger rum två gånger om året, i april och oktober. Dessa evenemang ger möjlighet att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Det erbjuds ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier, medarbetarinitierade workshops och presentationer inom olika ämnen relaterade till landskapsutbildning och forskning.

För mer information från tidigare dagar - se nedan under Länkar

 


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/