Talking About Teaching Workshop 17-18/10 SUPER LA Days Alnarp

Senast ändrad: 04 november 2019

SLU LANDSCAPE Teaching Synergy Forum arrangerade tre workshops för diskussion och samarbete över campus. Denna gång fokuserades diskussionerna på tre teman utvalda från förslag som samlats in i tidigare workshops; hur, när och vad vi gör i landskapsprogrammen med DIGITALA VERKTYG, SKRIVANDE och MUNTLIG ÅTERKOPPLING.

WS 1: UTVECKLING AV DIGITAL VERKTYG INOM VÅRA LANDSKAPSPROGRAM - VAD GÖR VI? HUR KAN DET UTVECKLAS?

Deltagare: Tomas Eriksson (Sol), Maria Wisselgren (Sol), Anna Robling (Sol), Andrea Conti (Sol), Anders Westin (Lapf), Kristin Wegren (Lapf), Eva Kristensson (Lapf)

Sammanfattning: Det analoga förblir viktig men vi måste vara medvetna om vad som händer inom området. Ultuna och Alnarp liknar varandra när det gäller CAD/Photoshop, Illustrator, InDesign. Inte heller erbjuda kurser i GIS-specifik programvara, som är integrerad i LA-kurser. Alnarp erbjuder GIS, i en "planeringskurs" under år två. Ultuna har inte haft mycket GIS under de tre första åren, men i den nya kursplanen kommer studenterna att få en introduktion under det tredje året. Alnarp och Ultuna erbjuder en master-nivå "GIS-kurs". Alnarp har en kurs i digital visualisering. Alnarp har producerat litteratur/texter om t.ex. CAD (Ultuna har ingen litteratur). Alnarp har en digital samordnare (Anders Westin) som har arbetat med en digital strategi under 15 år.

Förslag till kunskapsdelning/kapacitetsuppbyggnad

  1. Ultuna kan använda litteratur från Alnarp - CAD, Digital "image-making".
  2. Inspelade föreläsningar är en möjlighet.

Nästa steg/att göra:

  1. Skapa snabbkurser för lärare. Virtual reality. 3D-verktyg, Sketchup, Rhino?
  2. Utforska möjligheten att använda drönare för framtida inventering av landskap etc.?
  3. Starta en undersökning om vad vi gör idag, vad ska vi göra i framtiden, vad händer i fältet. Vi behöver veta vad som ska prioriteras.
  4. Titta på 3D-skrivarutrustning. I Ultuna fick vi en fråga från eleverna om att köpa en 3D-skrivare. Det inledde en enkel utredning om dessa problem, som skulle kunna utökas.

WS 2: UTVECKLING AV SKRIVANDET INOM VÅRA LANDSKAPSPROGRAM - VAD GÖR VI? HUR KAN DET UTVECKLAS?

Deltagare: Åsa Bensch (Lapf), Caroline Hägerhäll (AEM), Marie Larsson (Lapf), Paola Ledo (Sol), Daniel Valentini (Sol), Burcu Yigit Turan (Sol), Ida Maria Ågren (Sol), Johan Pries )

Sammanfattning: Vi var alla överens om att framsteg av skriftliga färdigheter är det synliga resultatet av utvecklingen av tänkandet. Att utveckla tänkande kräver tid för reflektion, vilket våra studenter (liksom vi) förmodligen beräknar för lite tid för. För att skriva akademiska texter måste man också tänka analytiskt, en färdighet som krävs inom yrket när man ska lösa komplexa problem.

Gruppen diskuterade olika konkreta sätt att utveckla det analytiska och kritiska tänkandet som också skulle förbättra akademiskt skrivande. Föreläsningar, workshops och kanske även kortare kurser i metodik, statistik, designteori och kritiskt skrivande på både grundnivå och forskarutbildning föreslogs. Vi kom också överens om att det skulle finnas flera olika skrivuppgifter under utbildningen, med fokus på olika typer av publik och intressenter som mottagare av de producerade texterna. Vi diskuterar väldigt sällan populära vetenskapliga texter, som de flesta av våra studenter sannolikt kommer att producera mer av i framtiden än akademiska texter.

WS 3: MUNTLIG ÅTERKOPPLING INOM VÅR UTBILDNING I VÅRA LANDSKAPSPROGRAM - HUR FUNGERAR DET? HUR KAN DET UTVECKLAS?

Deltagare: Marina Queiroz (Sol), Maria Kylin (Lapf), Anna Peterson (Lapf), Arne Nordius (Lapf)

Sammanfattning: Vi hade mycket intressanta diskussioner om den pedagogiska metoden av "kritik"; när studenter muntligt presenterar arbeten för lärare och/eller yrkesverksamma från branschen (landskapsarkitekter) för att få kritik. Vi diskuterade material och metoder vi använder i vår undervisning, delade med oss av situationer och incidenter som uppstått i vår egen praxis, och vi pratade om normer, diskriminering och jämställdhetsfrågor.

Efter workshopen delgav vi varandra material som har använts i vår undervisning (t. ex. Marina delade med sig av föreläsningar om grupparbete och processer, muntlig presentation, kritik, normer och kritiskt tänkande samt protokoll som använts för ömsesidig utvärdering av studenter). Vi kommer att fortsätta diskussionerna informellt, med varandra och även med våra kollegor på våra respektive campus.

FÖRSLAG till teman för workshops i april 2019  (Landskapsdagen 24-25 april 2019, Ultuna):

Normer: hur hanterar vi diskussionen om normer? Hur främjar och undervisar vi normkritiskt tänkande? Hur hanterar vi polarisering (t. ex. om en elev visar diskriminerande idéer i ett förslag)?

- Konkreta sätt att förbättra skrivutveckling? Nya kurser? Obligatorisk undervisning i designteori, statistik och metodik inom redan existerande kurser? Ska lärare som undersöker och handlägger avhandlingar uppgradera sina färdigheter och medvetenhet om olika typer av skrivande?

- Följ upp teman från tidigare LA-dagar.

Fakta:

Organiserat av: Åsa Bensch (Lapf) och Marina Queiroz (Sol)


Kontaktinformation

Marina QueirozUniversitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna

Telefon: 018 672511
E-post: marina.queiroz@slu.se

Åsa BenschUniversitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 51 69
E-post: asa.bensch@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/