Dagljuskammare

Senast ändrad: 20 april 2022

Denna typ av kammare finns inte på annan plats i Sverige. I kammaren finns möjlighet till hög precision och noggrannhet vad gäller temperatur, luftfuktighet och koldioxid.

Ljuset utgörs av naturligt ljus genom transparent täckskikt och kan därför inte regleras.

Täckskiktet består av glas i flera skikt, isolerande.

Möjlighet till att hänga in tilläggsbelysning (assimilationsbelysning) finns. Belysningen kan styras genom av eller på via tidkanal. Den är också instrålningsstyrd.

Dagljuskammaren är en kammartyp som är helt sluten mot omgivningen. Klimatisering sker med hjälp av cirkulerande luft. En mindre del av denna luft byts kontinuerligt ut för att säkerställa koldioxidnivån (i det fall ingen koldioxidstyrning efterfrågas) samt för att ventilera ut icke önskvärda gaser. Denna luft passerar bl.a. HEPA-filter. Det finns inga skuggsystem.

Mellan kammarna finns en mellanväggsgardin för att förhindra icke önskvärt ljus från intilliggande kammare t.ex. på grund av installerad tilläggsbelysning.

Kammarens brukararea är cirka 14 m2 med en fri höjd på 2,3 m. Där finns tillgång till kallvatten (kranvatten), avjoniserat vatten, tryckluft och strömuttag. Alla kammare klarar krav på inneslutning. Samtliga har följande arbetsområden:

  • Temperatur  +6 oC  –  +35 oC
  • Luftfuktighet  5-30 g/kg, 30-80%
  • Koldioxid.

Relaterade sidor: