Växthuskammare

Senast ändrad: 04 april 2022
Foto av växthuskammare.

Kammaren är avsedd för enklare verksamhet där mindre krav ställs på klimat.

Samtliga kammare har funktioner för reglering av temperatur och fukt. Ingen koldioxidstyrning.

Möjlighet till att hänga in tilläggsbelysning (assimilationsbelysning) finns. Belysningen kan styras genom av eller på via tidkanal. Den är också instrålningsstyrd.

För hög temperatur regleras genom ventilation via sido- och takluckor.

Täckskiktet består av glas i flera skikt, isolerande.

Mellan kammarna finns en mellanväggsgardin för att förhindra icke önskvärt ljus från intilliggande kammare t ex på grund av installerad tilläggsbelysning.

Skuggardin finns och styras med tidkanal men är också instrålningsstyrd.

Kammarens area är cirka 14 m2 med en fri höjd på 2,3 m. Där finns tillgång till kallvatten (kranvatten), avjoniserat vatten, tryckluft och strömuttag.

Denna typ av kammare är endast tillåten under en del av året för verksamhet som kräver inneslutning. Detta beror på ”luckventilering”. Samtliga har följande arbetsområden:

  • Temperatur – klarar +20 oC vid -20 oC utomhus
  • Luftfuktighet – befuktningssystem klarar totalt 8 liter per timme.

Relaterade sidor: