Alternativa metoder för kontroll av den stora blodmasken

Senast ändrad: 05 juli 2022
Hästar, foto.

Allt fler hästar i Sverige drabbas av inälvsparasiten den stora blodmasken. Samtidigt är resistens mot avmaskningsmedel ett stort problem och ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med användningen för att bevara effekten. Målet med det här projektet är att förbättra metoderna för att kontrollera blodmaskinfektioner utan att använda avmaskningsmedel.

Tidigare avmaskades hästar rutinmässigt, men sedan tio år rekommenderas selektiv avmaskning. Tyvärr har hästens mest fruktade parasit, den stora blodmasken (Strongylus vulgaris), ökat i Sveriges sedan dess. Lösningen på problemet är inte att gå tillbaka till rutinmässig avmaskning av alla hästar, istället måste man utveckla alternativa hållbara metoder som komplement till avmaskningsmedel.

Mål

Målet med detta projekt är att

  • undersöka övervintring av den stora blodmaskens larver på betet
  • utvärdera en rovsvamp som fångar parasitära larver i träckhögarna på betet.

Det är avgörande för framtiden att hitta långsiktigt hållbara rutiner för parasitkontroll utan att det samtidigt leder till ökade parasitskador. Resultaten från detta projekt kan komma att bidra till nya metoder för både kontroll och diagnostik av blodmaskar.

Medverkande i projektet

  • Eva Tydén, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
  • Eva Osterman-Lind, SVA
  • Ylva Hedberg-Alm, Universitetsdjursjukhuset, SLU.
  • Miia Riihimäki, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Tina Hollberg Phil, Köpenhamns universitet
  • Stig Thamsborg, Köpenhamns universitet

Fakta:

Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning och pågår 2019–2021.


Kontaktinformation

Eva Tyden, Forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för parasitologi
eva.tyden@slu.se, +4618671208