Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Senast ändrad: 06 april 2022

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet rörelsemönster och smärta.

Ortopedisk smärta orsakar mycket lidande och minskad djurvälfärd hos hästar och kor. Hälta är det vanligaste symtomet på ortopedisk sjukdom. Fram till nu har identifieringen av ortopedisk sjukdom och dess smärta byggt på en bedömning av hälta genom subjektiv visuell bedömning av symmetri i djurets rörelsemönster, vilket endast delvis reflekterar smärta. Beroende på grad av hälta har en viss grad av smärta sedan förutsatts. Mer precisa smärtbedömningar i graderingen av hälta har dock aldrig gjorts.

Med finansiering från FORMAS kombinerar vår forskning den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden för att bättre upptäcka djur som lider av ortopedisk smärta samt för att förstå kopplingen mellan ett oregelbundet rörelsemönster och smärta.

För första gången kommer vi utveckla kamera- och sensorbaserade symmetrimått för att mäta hältor hos hästar och kor i skritt. Med dessa mått vill vi sedan objektivt klassificera halta hästar och kor genom att även identifiera smärtbeteenden som mäts med moderna smärtskalor, automatisk utvärdering av smärtuttryck i ansiktet eller smärtlindringstest.

Genom att öka kunskapsbasen om hur ett djur förändrar sitt rörelsemönster när den får ont i ett ben vill vi även erbjuda djurägare och yrkesverksamma internet-baserade enkla redskap för att träna dem att tidigt upptäcka när djuren får ont och blir halta.

Detta projekt kan även potentiellt öppna vägen för utvecklandet av banbrytande kameraövervakningssystem som kan identifiera djur som lider av hälta i stora djurbesättningar.

Marie Rhodin, docent och universitetslektor samt professor Pia Haubro Andersen, leder en unik forskningsgrupp med mycket erfarna forskare inom ämnena rörelseanalyser, smärtbedömning, statistik samt klinisk ortopedisk forskning av kor och hästar. Katrina Ask är doktorand på projektet. Tillsammans vill vi besvara en av de viktigaste djurvälfärdsfrågorna av dem alla: gör det ont?

Fakta:

Finansiär: FORMAS


Kontaktinformation

Katrina Ask
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-672125
E-post: katrina.ask@uds.slu.se

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se